Bedrijven en burgers gezocht om CO2-credits te kopen

15 september 2017

Bedrijven en burgers gezocht om CO2-credits te kopen

Arnoud de Vries, projectleider Mens en Natuur bij de Friese Milieu Federatie, zoekt boeren die mee willen werken aan het project Valuta voor Veen en naar bedrijven en burgers die CO2-credits willen kopen. “CO2-compensatie gebeurt al op grote schaal, maar veelal in verre oorden. Wij bieden een regionaal alternatief, waar het Friese landschap en de regionale economie baat bij heeft. Onze enquête wijst uit dat 40 procent van de Friezen geld overheeft voor het Friese landschap om hun CO2-uitstoot te compenseren, 16 procent wil jaarlijks meer dan 40 euro neerleggen. Met de boeren gaan we een contract aan van minimaal tien jaar. De opbrengst gaat naar de inkomstenderving van de boeren.”

Dit zegt de Vries in het Milieu Magazine van september.  In Friesland loopt het project ‘Valuta voor Veen’. “Wij willen het karakteristieke Friese veengebied behouden. Het waterpeil wordt al jaren kunstmatig laag gehouden, waardoor het veen oxideert. Alleen al in Fryslân zijn de veenweidegebieden verantwoordelijk voor 30 procent van de totale Friese CO2-uitstoot. Door samen met agrariërs het peil te verhogen, verlagen we de CO2-uitstoot”, vertelt Arnoud de Vries, projectleider van de Friese Milieu Federatie.

De federatie ondertekende recent de Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt. De natuur heeft er baat bij, benadrukt De Vries. “Met een hoger waterpeil herstellen we de natuurlijke situatie. Weidevogels zullen ervan profiteren.”

De Vries wijst op de successen over de grens. Als voorbeeld noemt hij The Peatland Code in Engeland. “Met behulp van vrijwillige CO2-credits herstellen ze daar op vier locaties hoogveen. Het totale oppervlak van de projecten beslaat 423 hectare.”

Lees hier het hele verhaal ‘Credits voor natuurherstel’ van Addo van der Eijk in Milieu Magazine.