Bekijk nu aflevering 7 van de tv-serie Romte

12 december 2017

Bekijk nu aflevering 7 van de tv-serie Romte

De parkbossen van Oldeberkoop, het Groene Flachterrein in Sneek en de Terp fan de Takomst in Blije zijn voorbeelden van burgerinitiatieven om de directe leefomgeving mooier te maken. In de Tv-serie Romte volgen we vijf van deze burgerinitiatieven. We zien hoe ze soms worstelen met de bureaucratie, zich inspannen om geld bij elkaar te krijgen en hoe ze hun plannen vormgeven. Vanaf 31 oktober om 18.45 uur zendt Omrop Fryslân wekelijks een aflevering uit van de 15-delige tv-serie.

Aflevering 7: Archeoloog Mans Schepers vertelt over het ontstaan van het terpenlandschap en gaat met de ontwerper Ruud Reutelinsperger naar de terp van Hegebeintum. En in Koudum wordt door de bewoners en het personeel uitgekeken naar de nieuwe Finke met een mooie tuin. In Oldeberkoop wordt er weer hard gewerkt aan de bossen.

Bekijk de aflevering nu op: http://romte.tv/afleveringen/