Beslis mee welke ideeën werkelijkheid worden in de gemeente Ooststellingwerf

1 december 2016

Beslis mee welke ideeën werkelijkheid worden in de gemeente Ooststellingwerf

ooststellingwerf

Eénentwintig mooie ideeën, waaronder ideeën op het gebied van duurzaamheid, maken kans op subsidie vanuit het Fonds Ooststellingwerf. Tijdens de Publieksdag op 16 december kunnen inwoners van de gemeente Ooststellingwerf stemmen op de ideeën die zij werkelijkheid willen zien worden.

Dit is de tweede keer dat de Publieksdag wordt gehouden. “Dit fonds is echt voor ideeën van onze
inwoners. Het is daarom ook logisch om onze inwoners te laten meebeslissen welke ideeën worden uitgevoerd.” vertelt Wethouder Engbert van Esch. “Met de subsidie van de eerste ronde zijn al prachtige ideeën gerealiseerd.”

Programma
15.30 – 16.30 uur Ideeënmarkt: Bezoekers kunnen ideeën bekijken en stemmen
16.30 – 17.15 uur Stemmen worden geteld en collegebesluit
(bezoekers kunnen dan nog langslopen bij de kraampjes)
17.15 – 18.00 uur Bekendmaking uitslag: wie krijgt er subsidie?

Uiteenlopende aanvragen
“Er zijn veel verschillende soorten aanvragen gedaan” vertelt projectleider Pina Dekker. “Zo zijn er projecten op het gebied van zorg, groen, sport, muziek en duurzaamheid. Er zijn kleinere projecten bij, maar ook grote. Wat ze in ieder geval allemaal gemeen hebben is dat ze zonder dit fonds blijven wat ze nu zijn: ideeën. Met een bijdrage uit het fonds Ooststellingwerf kunnen ze ook uitgevoerd worden.”

In de tweede ronde is niet voor alle aanvragen geld beschikbaar. De onafhankelijke adviescommissie heeft punten gegeven aan de ideeën. Het plan kan punten scoren op bijvoorbeeld innovatie, sociale leefbaarheid en natuur en milieu. Wim Plekkepol, ex-wethouder van Weststellingwerf, is voorzitter van de adviescommissie. Hij wordt bijgestaan door Elles Dost,
directeur-bestuurder van Actium, en Anke Huizenga, directeur-bestuurder van ZuidOost Zorg. De ideeën kunnen extra punten verdienen bij de Publieksdag.

€ 394.000 beschikbaar
In totaal is er één miljoen euro beschikbaar om initiatieven uit te voeren. Dit bedrag wordt verdeeld over drie rondes. Van de eerste ronde is nog een bedrag over, waardoor er deze tweede ronde € 394.000 beschikbaar is voor de beste ideeën. Initiatieven die in de tweede ronde geen subsidie krijgen, kunnen in de derde en laatste ronde weer een aanvraag indienen. Die ronde start in het voorjaar 2017.

“De Publieksdag is er zodat iedereen kan meebeslissen welke ideeën werkelijkheid worden.” aldus
Van Esch. “Ik roep dan ook iedereen op om te komen en hun stem uit te brengen.”