Bestaande gebouwen geschikt maken voor stadslandbouw

4 januari 2016

Bestaande gebouwen geschikt maken voor stadslandbouw

Bestaande gebouwen geschikt maken voor stadslandbouw. Participatie van werkzoekenden en ouderen in deze vorm van voedselproductie.  Meer verkooppunten voor stadslandbouw en voedselautomaten. Ontwikkelen van zes tot zeven grote(re) wijk- en dorpstuinen die (semi) commercieel werken en gericht zijn op lokale voedselproductie.

Dit zijn enkele ideeën die geboren zijn tijdens de inspiratiebijeenkomst LEEUWARDEN EEN HONGERIGE STAD die de FMF op 10 december georganiseerd heeft. Op deze bijeenkomst hebben bedrijven, adviesbureaus, inwoners van Leeuwarden en studenten vele nieuwe ideeën bedacht en besproken voor grootschalige lokale voedselproductie in en rond de stad Leeuwarden.

De ideeën zijn ontstaan aan drie inspiratietafels rond de thema’s:

1) lokale productie in en op gebouwen in Leeuwarden;

2) stadsboerderijen in en rond Leeuwarden;

3) wijk- en dorpsmoestuinen in en rond Leeuwarden.

Aan de inspratietafel ‘lokale productie in en op gebouwen in Leeuwarden’ kwamen o.a. de volgende ideeën naar voren:

  • bestaande gebouwen in Leeuwarden geschikt maken voor stadslandbouw;
  • architecten en vastgoedontwikkelaars moeten bij nieuwe ontwerpen direct rekening houden met de integratie van voedselproductie in en op gebouwen;
  • participatie van o.a. werkzoekenden en ouderen in deze vorm van voedselproductie. Voor deze doelgroepen moet groene bijscholing beschikbaar worden gesteld bijvoorbeeld in de vorm van moestuincursussen.

Aan de inspiratietafel ‘stadsboerderijen in en rond Leeuwarden’ kwamen o.a. de volgende ideeën naar voren:

  • er moeten meer verkooppunten van producten uit de stad voor de inwoners van Leeuwarden komen en voedselautomaten;
  • er ligt veel (tuinbouw)grond braak bij de Vierhuisterweg; de gemeente Leeuwarden kan hier een groot voedselproject stimuleren mogelijk in combinatie met een sociaal werkproject;
  • vergroten gebruik van streekproducten in de Leeuwarder restaurants en zo de afzetmogelijkheden voor de Stadsboerderijen vergroten.

 

Aan de inspiratietafel  ‘wijk- en dorpsmoestuinen’ kwamen o.a. de volgende ideeën naar voren:

  • actief aanleggen van voedselbossen (bijvoorbeeld in Leeuwarder Bos of aan zuidzijde Leeuwarden) en dit combineren met recreatie, woonfuncties (ecologische woongemeenschappen), moestuinen, oogstfeesten, winkels, mobiele keukens etc;
  • ontwikkelen van zes tot zeven grote(re) wijk- en dorpstuinen die (semi) commercieel werken en gericht zijn op lokale voedselproductie.

De FMF zal samen met partners een aantal ideeën oppakken of inpassen in reeds lopende trajecten.

Lees hier de complete samenvatting van de bijeenkomst Leeuwarden een hongerige stad

Leeuwarden – Een Hongerige stad – Opbrengst Ideeën

Lees hier de inleiding van Jan Willem van der Schans

Presentatie Jan Willem van der Schans