Bezuinigingen op Friese natuurorganisaties?

9 juni 2022

Bezuinigingen op Friese natuurorganisaties?

Op 17 mei jongstleden maakte de provincie Fryslân bekend dat ze van plan zijn met ingang van 1 januari 2025 een bedrag van 300.000 euro per jaar te bezuinigen op de boekjaarsubsidies van It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie (FMF) en IVN. Dit aangekondigde voornemen van Gedeputeerde Staten is ons rauw op ons dak gevallen. Wij snappen de reden voor de bezuiniging totaal niet. Het is in feite heel dom. Er is niet goed over nagedacht. De provincie Fryslân staat de komende jaren een enorme operatie te wachten als het gaat om het landelijk gebied. Er komt een nationaal programma landelijk gebied met als doel om de landbouw te herstructureren, de natuur en biodiversiteit te herstellen en de leefbaarheid van het landelijk gebied te vergroten. Dat zal van de natuurorganisaties, waaronder de FMF, veel inzet kosten.

Afgelopen jaren hebben de natuurorganisaties bewezen dat zij in staat zijn initiatieven te versnellen en  projecten tot uitvoering te brengen. Iets waar de provincie minder goed toe in staat is. Voorbeelden hiervan zijn het Aanvalsplan Grutto, de Vismigratierivier en de natuurprojecten langs de Friese IJsselmeerkust. Ook ondersteunen wij lokale natuur en milieuclubs in gebiedsontwikkelingsprojecten waardoor er betere plannen worden gemaakt en er draagvlak is voor de uitvoering.

Wij gaan de komende tijd het gesprek aan met Provinciale Staten om de aangekondigde bezuiniging te schrappen, zodat wij de komende jaren onze inzet op het gebied van natuur en landschap kunnen blijven garanderen. Hierbij de brief die de 3 organisaties naar provinciale staten hebben gestuurd.