Bij zuivelmerk Weide Weelde staat weidevogel centraal

7 juni 2016

Bij zuivelmerk Weide Weelde staat weidevogel centraal

afbeelding weide weelde

De Friese Milieu Federatie en Kening fan ‘e Greide zijn in hun nopjes met de introductie van het zuivelmerk Weide Weelde waarbij de weidevogel centraal staat. Als je deze zuivelproducten koopt dan zorg je ervoor dat er meer weidevogels komen. We feliciteren de 12 betrokken boeren met dit fantastische initiatief. In de Leeuwarder Courant van 7-6-2016 staat een interessant artikel over Weide Weelde van Aan Dirk van der Meulen. Dit verhaal staat hieronder.

 

 

Nieuw zuivelmerk rondom weidevogel

AAN DIRK VAN DER MEULEN

IDZEGA Twaalf boeren gaan de melk leveren voor een zuivelmerk waarbij de weidevogel centraal staat.

Het nieuwe merk wordt vandaag gepresenteerd op het melkveebedrijf van Sjirk Reijenga in Idzega, een van de deelnemende zogenaamde Gildeboeren. Deze boeren, die hun bedrijf met respect voor de weidevogel runnen, leveren de melk via melkleveranciersvereniging Noorderlandmelk aan Katshaar Zuivel in Coevorden, een dochterbedrijf van A-ware Food Group dat onder meer ook een kaasfabriek exploiteert in Heerenveen. Het gaat om een melkplas van jaarlijks 10 miljoen liter. Hiervan maakt Katshaar melk, karnemelk en yoghurt dat in eerste instantie verkrijgbaar is bij de supermarkten van Jumbo. Nadien liggen de producten ook in de schappen bij Poiesz, Deen en Plus.

De twaalf melkveehouders krijgen een meerprijs van 3 cent per kilo melk bovenop de gangbare melkprijs van Noorderlandmelk. In ruil daarvoor moeten ze minimaal 10 procent van hun land beschikbaar stellen voor weidevogels. Deze graslanden zijn kruidenrijker en worden later gemaaid. Het streven is om het aandeel weidevogelland op te krikken naar 20 procent. Voor dit doel wordt een fonds in het leven geroepen. Dit wordt gevuld door per verkocht product 2 cent over te maken. Een andere vereiste waaraan de boeren moeten voldoen is dat hun koeien minimaal 180 dagen per jaar weidegang krijgen. Ook gelden er weidegangregels voor het jongvee. Andere zuivelbedrijven met weidezuivel hanteren een verplichting van 120 dagen, alleen voor melkkoeien.

Vogelbescherming Nederland is zeer ingenomen met het nieuwe zuivelmerk. Ook VVD-coryfee Hans Wiegel draagt het initiatief een warm hart toe. Wiegel is de buurman van een van de deelnemende boeren. De twaalf betrokken melkveehouders leverden al eerder melk voor het merk Tjolk. Eigenaar Galatrada heeft begin dit jaar Tjolk verkocht aan A-ware.

Bron: Leeuwarder Courant 7-6-2016