Bijeenkomst ‘delende dorpen’

7 december 2018

Bijeenkomst ‘delende dorpen’

Graag nodigen De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen je uit voor een bijeenkomst over het delen van gebruiksgoederen op dorpsniveau. 

Waar gaat het over?

In veel Friese dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid. Wat we ons daarbij vaak niet realiseren is dat het nogal wat milieubelasting kost om gebruiksgoederen te produceren, vaak veel meer dan we denken. ‘Spullen’ staan zelfs op de eerste plaats als het om de milieubelasting van ons dagelijks leven gaat, meer nog dan ‘vervoer’ of ‘wonen’.  Met het delen van spullen en materialen valt dus veel milieuwinst te behalen. Daarnaast is het natuurlijk goed voor je portemonnee en levert het leuke contacten op.
De Friese Milieu Federatie en Netwerk Duurzame Dorpen hebben als droom dat de komende vijf jaar een heleboel dorpen in Fryslân actief aan de gang gaan met verschillende vormen van ‘delen’.

Wat gebeurt er al en wat zou je willen?

Via een beknopte enquête horen we graag van zoveel mogelijk dorpen wat er al gebeurt op het gebied van ‘delen’ en wat je aanvullend zou willen doen. Vul s.v.p. hier de enquête in, het kost slechts enkele minuten. Op basis van de uitkomsten bereiden wij de bijeenkomst op 13 december voor. De link is beschikbaar tot en met 9 december.

Plannen maken op 13 december
Op donderdag 13 december presenteren we de uitkomsten van de enquête en kijken we samen naar de vervolgstappen. Doel: concrete afspraken maken en aan de slag gaan!

Wanneer:           Donderdag 13 december 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar:                 Kantoor Doarpswurk, Buorren 28, Raerd

Aanmelden

Graag aanmelden als je komt. Dat kan door een mail te sturen aan info@netwerkduurzamedorpen.nl met:

– Het aantal personen, naam en organisatie

We gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden over dit thema.

Vind je het interessant maar kan je niet op 13 december? Stuur ons een mail, dan nemen we contact met je op.

Heb je nog vragen, neem contact op met:

Irona Groeneveld (FMF) i.groeneveld@friesemilieufederatie.nl / 06 – 86 88 81 19

Lucie Gelderblom (NDD) lgelderblom@netwerkduurzamedorpen.nl / 06 – 53 44 30 78

 

 


‘Delende Dorpen’ is een initiatief van Netwerk Duurzame Dorpen en de Friese Milieufederatie