Bijenproject Silence of the Bees op De Kruidhof van start gegaan 

12 juni 2017

Bijenproject Silence of the Bees op De Kruidhof van start gegaan 

Op zaterdag 10 juni 2017 is bij Botanische Tuin De Kruidhof het project Silence of the Bees feestelijk van start gegaan. Met een lezing van de Britse ‘bijenprofessor’ Dave Goulson, de symbolische opening van een van vijf bijenhotels door Romée van der Zee en een presentatie van het deelproject B-RAP is het bijenproject daadwerkelijk begonnen. Silence of the Bees is een van de programmaonderdelen van Leeuwarden-Fryslân Europese Culturele Hoofdstad 2018.

Lezing Dave Goulson
De Britse auteur en hoogleraar Dave Goulson vertelde over het leven en het belang van de bij tijdens een lezing, met aansluitend een wandeling door de tuinen van De Kruidhof langs bij-vriendelijke planten. Tijdens het middaggedeelte gaf hij in Sondel een lopende lezing op een biologisch-dynamische Graasboerderij met het thema ‘bijen en landbouw’. Dave Goulson is een Britse hoogleraar in de biologie en is een gerespecteerd bijenexpert die gespecialiseerd is in de hommel. Hij heeft meerdere boeken uitgebracht en won de afgelopen jaren drie awards, waaronder in 2014 de British Ecological Society’s Public Engagement Award.

Opening bijenhotel
In De Kruidhof worden vijf levensgrote bijenhotels ingericht. Het zijn plekken waar solitaire bijen hun nesten kunnen maken. Romée van der Zee van het Nederlands Centrum Bijenonderzoek heeft veel onderzoek gedaan naar bijensterfte en vertelde hierover. Zij opende een van de hotels symbolisch, waarmee ook het project Silence of the Bees werd geopend.

B-Rhapsody
In de tuin was een demo-model te zien van een hommelkast van het project B-Rhapsody. Dit is een uniek onderzoeksproject voor en met kinderen en jongeren in de Eems-Dollard Regio. De Kruidhof, Universiteit Oldenburg en Van Hall Leeuwarden werken hierbij samen met het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, Ökowerk Emden en IMME Bourtanger Moor. Gegevens van bijen, maar ook hun geluiden, worden verzameld. In samenwerking met studenten van de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en het Institut für Musik in Oldenburg wordt op 21 juni 2018 met de geluiden een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die simultaan wordt uitgevoerd in De Kruidhof, Oldenburg en Emden.

Silence of the Bees
Het project Silence of the Bees is onderdeel van Celebrating Diversity, een van de hoofdprogramma-onderdelen van LF2018. Bijen verdwijnen door heel Europa en in het bijzonder in Fryslân uit tuinen en velden. Het project vraagt aandacht voor de bij en beweegt mensen om deze insecten te zien als belangrijke partner in de samenleving. Silence of the Bees doet dit met behulp van beeld en taal, in muziek en kunst, in cultuur en wetenschap. Met bijzondere activiteiten wil Silence of the Bees bezoekers het belang van bijen en biodiversiteit laten zien en ervaren. De Kruidhof is in 2018 het centrum van dit bijenprogramma.

Het project B-RAP wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door Niedersachsen en de provincie Frieslân.

 

BLK_0167