Bijenweide Akkrum-Nes: Fryslân Zoemt!

12 mei 2016

Bijenweide Akkrum-Nes: Fryslân Zoemt!

Op woensdagmiddag 11 mei om 13.00 uur is het terrein naast de Brede School aan de Stringen in Akkrum ingezaaid met speciaal ontwikkeld zaad voor ‘bloemrijk grasland’. Dit werd gedaan onder leiding van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, samen met de groepen 8 van obs Akkrum en cbs Hasperschool en wethouder Hans Broekhuizen.foto 2 bijenweide 12 mei

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes doet mee aan het project ‘Fryslân Zoemt!’ van de Friese Milieufederatie. Zij hebben in de provincie Fryslân 20 nieuwe bijen- en vlinderweides aangewezen. Dit project heeft als doel om de leefomgeving van bijen te verbeteren.

“Dit project, Fryslân Zoemt!’, past prima in het natuurvriendelijk beleid van de gemeente,” zegt wethouder Hans Broekhuizen. “In Heerenveen werken we al langere tijd aan natuurlijk groenbeheer. Zo zaaien we ook bermen en groenstroken in met grassen en bloemen die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn. Daarnaast gebruiken we al ruim 25 jaar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer in de gemeente.”

foto 1 bijenweide 12 mei

Bijenweides

In het project Fryslân Zoemt! werken de Friese Milieu Federatie en de Nederlandse Bijenvereniging samen met gemeenten, lokale organisaties en bewoners aan de aanleg van een netwerk van bijen- en vlinderweides. Onbenutte gronden zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Zo helpen we de bijen en vlinders een handje en brengen we de natuur dichter bij de mensen.