Bijna 200 gemeenten vragen Den Haag nu statiegeld uit te breiden

5 maart 2018

Bijna 200 gemeenten vragen Den Haag nu statiegeld uit te breiden

Bijna 200 Nederlandse gemeenten – o.a. de Friese gemeenten Harlingen, Ooststellingwerf, Achtkarspelen, De Fryske Marren en Súdwest Fryslân – vragen via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en de Tweede Kamer om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Ze hebben hoge verwachtingen van het Algemeen Overleg over statiegeld in de Tweede Kamer, dat doorgaat op 15 maart.

De gemeenten sluiten in steeds grotere getale aan bij de Statiegeldalliantie. Die zag het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbelen in één maand tijd, tot bijna 200. Begin februari waren 72 Nederlandse gemeenten partner van de Statiegeldalliantie. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen bij.

Volgens Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid in de gemeente Weert, hebben de tweehonderd Nederlandse gemeenten opgeteld meer dan elf miljoen inwoners. Weert was afgelopen november de eerste gemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie.

Vorige week sloot de LTO die bijna 50.000 agrarische ondernemers vertegenwoordigt, zich aan bij de Statiegeldalliantie. De biologische supermarktketen Ekoplaza met 75 vestigingen in Nederland sloot zich al eerder aan bij de alliantie. Ook tientallen milieuorganisaties, o.a. de Friese Milieu Federatie, zijn partner. Acht Waterschappen en de provincie Noord-Brabant zijn ook aangesloten bij de alliantie.

400 lokale overheden
In totaal zijn er inmiddels meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze ongeziene beweging, heel divers en over de Nederlands-Belgische landsgrens heen, toont dat zwerfafval heel veel bedrijven, organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies dwars zit.

Ze oordelen dat het permanente opruimen ‘dweilen met de kraan open’ is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele oplossing moet komen. De vraag van al die partners aan de regering is dezelfde: Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in. De alliantie toont zo het brede draagvlak steeds groter wordt.

De druk op het kabinet-Rutte en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld. De Statiegeldalliantie en haar partners vragen dat de Tweede Kamerleden voor de uitbreiding van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes stemmen.

Gemeente Achtkarspelen (NL): “De gemeente Achtkarspelen steunt de statiegeldalliantie. Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, mensen en dieren. Niet alleen in onze gemeente maar wereldwijd. Ervaring in andere landen leert dat statiegeld een groot effect heeft op het voorkomen van zwerfafval. We sluiten ons daarom van harte aan.”

Standpunten Friese gemeenten
Gemeente De Fryske Marren (NL): “We hebben liever dat de producenten hun ‘verpakkingsmaterialen’ door invoering van statiegeld zelf inzamelen. Dan hoeft de ‘afvalketen’ minder verpakkingsmaterialen met nascheiding eruit te halen. Met invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes willen we bovendien ook graag het zwerfafval verminderen.”

Gemeente Harlingen (NL): “Deelname aan het statiegeld alliantie laat zien dat je als gemeente de bestrijding van zwerfafval en onnodige kunststofverpakkingen serieus neemt.”

Gemeente Ooststellingwerf (NL): “De gemeente Ooststellingwerf sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie, omdat Ooststellingwerf streeft naar vermindering van afval en meer hergebruik van grondstoffen.”

Gemeente Súdwest-Fryslân (NL): “Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Het is – na hondenpoep – de grootste ergernis van inwoners. Het staat slordig, het is slecht voor het milieu en het kost de gemeente veel geld”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid van Súdwest-Fryslân. “Voorkomen is beter dan genezen. Invoering van statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes draagt flink bij aan de vermindering van zwerfafval. De praktijk in landen als Noorwegen en Duitsland laat dat ook zien.”