Bijna 4000 bezoekers voor Friese Nacht van de Nacht

26 oktober 2015

Bijna 4000 bezoekers voor Friese Nacht van de Nacht

De 11e Nacht van de Nacht heeft een record aantal bezoekers getrokken. Bijna 4000 mensen, waaronder veel kinderen, namen deel aan meer dan 30 duistere evenementen verspreid over heel Fryslân. Ze hebben mede door het goede weer kunnen genieten van een mooie nacht.

In de Achmeatoren werd de Nacht van de Nacht geopend. Tijdens de opening benadrukte Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie, naast het belang van duisternis ook de kansen die het biedt voor Fryslân. Andries Eckhart sprak over de schoonheid van een donkere nacht en het belang dat de gemeente Leeuwarden hecht aan duisternis.

Stekker eruit
Door de stekker eruit te trekken opende Eckhart de Nacht van de Nacht. Lichten gingen uit en de aanwezigen konden genieten van het prachtige uitzicht vanaf de Achmea toren.

Activiteiten
Naast de vele activiteiten in Leeuwarden werden er door de gehele provincie veel activiteiten georganiseerd. Er werd veel gewandeld en gevaren op het Wad tot aan Appelscha toe. Elk jaar genieten dan ook steeds meer mensen van deze unieke avond.

Waarom Nacht van de Nacht?
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement dat landelijke georganiseerd wordt door De Natuur- en Milieufederaties en in Fryslân door de Friese Milieu Federatie. Landelijk trok het evenement 40.000 bezoekers. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel strooilicht dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting.Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten.

Schermafdruk 2015-10-26 15.09.15De Oldehove in Leeuwarden was een topper met ruim 1100 bezoekers. Op de Oldehove was het, aldus de Leeuwarder Courant, griezelen en genieten. “Bezoekers die zich in het “kraaiennest” waagden zagen door de glazen bodemplaat het Oldehoofsterkerkhof 40 meter onder hun voeten. Maar tegelijk was het genieten, recht vooruit kijkend naar ‘Leeuwarden by night”. (foto: LC/Hoge Noorden/Jacob van Essen)