Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

23 november 2015

Bijna miljoen liter toiletwater ingezameld

In de zomer van 2015 is bijna een miljoen liter toiletwater van de pleziervaart ingezameld in het Friese merengebied. Vuilwater dat anders misschien in het oppervlaktewater terecht was gekomen. Dankzij maatregelen als promotie van vuilwaterinzamelpunten en inzet van de Vuilwaterboot kunnen watersporters in Fryslân zelf eenvoudig bijdragen aan schoon vaar- en zwemwater. De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne zijn tevreden met de opbrengst, maar zetten voor 2016 hoger in.

Vuilwaterboot: 22.000 liter
Een onderdeel van de campagne is de Vuilwaterboot. Deze boot heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen worden. De service van de Vuilwaterboot is gratis. Ook kunnen watersporters bij de Vuilwaterboot informatie inwinnen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen om het Friese zwemwater schoon te houden. De bemanning van de boot deelt aan watersporters een kaart uit met daarop alle vuilwaterinzamelpunten in Fryslân. In 2015 heeft de Vuilwaterboot ruim 22.000 liter toiletwater opgehaald bij 1.800 boten. In het voorjaar van 2016 gooit de Vuilwaterboot weer de trossen los.

Vuilwaterinnamestations: 875.000 liter
Om het lozen van toiletwater in zwemwater tegen te gaan, promoot de Schoonwatercampagne het gebruik van vuilwaterinzamelpunten. In het Friese merengebied staan er meer dan honderd. Hier kunnen recreatievaarders hun toiletwater inleveren. De inzamelpunten worden ‘s zomers redelijk bezocht, maar dat kan nog veel beter. Bij de vuilwaterinzamelpunten is in 2015 naar schatting 875.000 liter vuilwater afgeleverd. Het meeste toiletwater is ingeleverd bij jachthaven Tusken de Marren in Akkrum. In de zomermaanden kwamen hier gemiddeld 28 klanten per week.

Onderzoek naar gebruik vuilwaterinzamelpunten
Omdat in de zomermaanden ook klachten van watersporters rondom vuilwaterinzameling werden gehoord, heeft de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) in augustus en september 2015 alle vuilwaterinzamelpunten in Fryslân gecontroleerd. Enkele conclusies:

·         De hygiëne rondom de punten is goed;

·         Twee derde van de stations is goed bereikbaar, bij de rest van de locaties is de bereikbaarheid van de pomp voor verbetering vatbaar;

·         Opvallend is het verschil in kosten voor gebruik van de stations;

·         De openingstijden lopen erg uiteen.

De lat mag hoger in 2016
De initiatiefnemers van de Schoonwatercampagne onderzoeken de mogelijkheden om vuilwaterinzameling van de pleziervaart in Fryslân verder te stimuleren. Verbetering van bovengenoemde punten maakt daar deel van uit.

Meer informatie over de Schoonwatercampagne is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl

De Schoonwatercampagne is een initiatief van Recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Fryslân, de Friese Milieu Federatie en Het Friese Merenproject van provincie Fryslân.

De Vuilwaterboot