Biologische en grondgebonden melkveehouders: ‘Maak mestoverschot niet ons probleem’

6 oktober 2016

Biologische en grondgebonden melkveehouders: ‘Maak mestoverschot niet ons probleem’

springende-koe

 

Donderdag 6 oktober protesteren tientallen melkveehouders samen met milieu organisaties (om 13.00 uur op het Plein in Den Haag tegen de voorgestelde invulling van de nieuwe wet om het mestprobleem op te lossen. Deze fosfaatwet verkleint de melkveestapel, wat een goede zaak is, gezien het melk- en mestoverschot. Grondgebonden melkveehouders veroorzaken geen mestoverschot. Hun collega’s met te veel koeien en weinig grond zijn de veroorzakers. De verbijstering is groot. De melkveehouders vragen de Tweede Kamerleden dringend om te garanderen dat grondgebonden en biologische boeren hier geen koeien voor hoeven in te leveren om sneller de veestapel te verminderen. In april pleitte een Kamermeerderheid hier ook al voor, maar staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) negeert dit in de fosfaatwet, onder druk van VVD.

 
Veroorzaker moet betalen
Zeventig procent van de 18.000 melkveebedrijven in Nederland heeft een mestoverschot. De 5.400 melkveehouders die wel hun eigen mest op hun eigen grond kwijt kunnen, moeten van Van Dam toch koeien inleveren door de nieuwe wet, terwijl zij niet bijdragen aan het mestoverschot. Met de fosfaatwet moet volgens Van Dam het aantal koeien in Nederland met minimaal 10 procent dalen

 
Onacceptabel
Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders: “Het mestoverschot moet worden opgelost door boeren die het hebben veroorzaakt. Het is zeer onrechtvaardig dat bedrijven, die geen mestoverschot hebben gecreëerd, nu koeien moeten inleveren. Onacceptabel en onvoorstelbaar dat LTO op dit punt het wetsvoorstel steunt. Grondgebonden bedrijven hebben een goede balans tussen koe, mest en land. Koe in de wei. Dat is wat de samenleving en ook de politiek wil. Straf ons nu niet in de fosfaatwet.”

 
Kies voor de toekomst: grondgebonden melkveehouderij
Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel van Milieudefensie namens de natuur- en milieuorganisaties: “Wij zijn solidair met de bioboeren en boeren die verantwoord omgaan met het milieu. Ook de drie Noordelijke provincies zijn net als wij voor volledig ontzien van grondgebonden melkveehouders. Tweede Kamer: pas de wet aan en blijf de motie uit april trouw. PvdA-fractie: ga niet draaien! Speel niet met melkveehouders om de VVD te vriend te houden. De grondgebonden melkveehouderij, moet volledig worden ontzien bij toekenning, afroming en handel in fosfaatrechten. We staan op een kantelpunt voor de melkveehouderij in Nederland en een duurzaam plan is snel nodig voor de boeren. Ook het voorstel van Van Dam voor afschaffing of verhoging van het fosfaatplafond per 1 januari 2018 past daar niet bij en moet van tafel, anders wordt het mestprobleem nooit opgelost”.