Bisto de meast duorsume jonge boer?

2 februari 2018

Bisto de meast duorsume jonge boer?

Ben jij of ken jij de meeste duurzame jonge boer of boerin van Fryslân? Laat het ons weten! Meld diegene of jezelf aan via de website www.duurzameboer.nl

In opdracht van de provincie Fryslân organiseren Nordwin College en Agrarische Jongeren Friesland (AJF) de verkiezing “Meest duurzame jonge agrarische ondernemer van Fryslân”.

Met deze prijs voor de meest duurzame jonge agrarisch ondernemer in Fryslân wil de provincie verduurzaming van de sector stimuleren. De provincie wil zo ook haar waardering laten blijken voor jonge mensen die het aandurven om een agrarisch bedrijf over te nemen of te starten. In 2015 heeft de eerste editie van de prijs plaatsgevonden, in 2018 is de tweede ronde van deze prijs.