Bloemenbuurt en Oldegalileën groener en gezonder

10 juni 2015

Bloemenbuurt en Oldegalileën groener en gezonder

Zaterdag 13 juni heeft de actie ‘Eet gezond, tegel uit de grond!’ plaatsgevonden in de Bloemenbuurt en Oldegalileën. Operatie Steenbreek Leeuwarden is bij de buurtbewoners langs de deur gegaan om ze te informeren over het belang van een groene stad. Hierbij is er een eetbare plant aangeboden in ruil voor een tegel uit de tuin. Het is de eerste actie van Operatie Steenbreek Leeuwarden waarin bewoners werden uitgenodigd om tegels uit hun tuin te halen.

Succesvolle actie
Met deze actie zijn buurtbewoners geïnformeerd over hun belang bij een groene stad. Veel mensen hebben vol enthousiasme een tomaten- of aardbeienplant in hun tuin laten plaatsen om de verstening terug te dringen. Sommige bewoners hebben op eigen initiatief nog meer tegels ingewisseld voor groen. Zo zijn de eerste stappen naar een groene omgeving gezet.

Bijen
Verder heeft de bijenwerkgroep van Hogeschool VHL mensen gevraagd om bijenblokken op te hangen. De bijenblokken worden gebruikt door wilde bijen. Het gaat steeds slechter met de bij, terwijl ze erg belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. Met het aanbieden van bijenblokken is er aandacht gevraagd voor dit probleem en kregen mensen de kans om het bijenmonitoringsonderzoek te ondersteunen. Veel mensen reageerden hier positief op, er zijn bijna evenveel bijenblokken opgehangen als dat er planten in tuinen zijn geplaatst.

De Groene Apotheek
Ook de kinderen hebben niet stil gezeten, deze hebben bij De Groene Apotheek vogelhuisjes gemaakt welke gesponsord werden door de Talentenbus. Het maken van krijttekeningen kon door het weer helaas niet doorgaan. Wel hebben ze de nestkastjes kunnen beschilderen, er zijn zelfs nog prijzen uitgedeeld voor het mooiste nestkastje! Vrijwilligers van De Groene Apotheek hebben deze dag ook geholpen bij het aanbieden van planten en bijenblokken en hebben alle vrijwilligers voorzien van eten en drinken.

Overige planten
De tomaten- en aardbeienplanten gesponsord door het Nordwin College zijn niet allemaal geplant. Er is besloten een aantal in de tuin van Wijkcentrum St. Jozef te planten zodat de bewoners hier gebruik van kunnen maken. De overige planten kunnen buurtbewoners ophalen bij De Groene Apotheek door een tegel in te ruilen.

Operatie Steenbreek
steenbreek
Operatie Steenbreek beoogt de verstening in de Nederlandse tuin een halt toe te roepen. Dat particulieren, overheden, bedrijven en anderen zich bewust zijn van de effecten van meer verstening en bewust handelen om die effecten te verminderen. Tevens streeft Operatie Steenbreek er naar dat de stedelijke omgeving groener wordt. Daarvoor willen we de meerwaarde van groen in de stad meer onder de aandacht brengen. Coördinatie van Operatie Steenbreek Leeuwarden is in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit vanuit Hogeschool VHL.