Boeren&Buren in Fryslân samen aan de slag voor meer biodiversiteit 

27 december 2023

Boeren&Buren in Fryslân samen aan de slag voor meer biodiversiteit 

24 samenwerkingen tekenen voor meer biodiversiteit 

Fryslân doet met twee coalities mee met het landelijke project Boer&Buur met Natuur van de Natuur en Milieufederaties. In totaal hebben 24 coalities van boeren en buren donderdag 14 december in hun provincie samen het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. In Fryslân gaan Buurvrouw Durkje en Boeren in het Bos met de Friese Milieu Federatie (FMF) in dit project aan de slag gaan. Tijdens de startbijeenkomst, die in iedere provincie gelijktijdig plaatsvond, gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Tussen de provincies werd online contact gelegd en kennisgemaakt. 

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. In de komende 3,5 jaar werken de 24 verschillende coalities aan uiteenlopende onderwerpen, die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond en diervriendelijk voedsel. Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden, uit 62 aanmeldingen is vervolgens een selectie naar 24 samenwerkingen gemaakt.

Buurvrouw Durkje en Boeren in het Bos
De Friese deelnemers aan het project zijn Buurvrouw Durkje en Boeren in het Bos. Durkje van Buurvrouw Durkje zet vanuit haar nieuw in te richten boerderijwinkel een samenwerking op. Iedereen die graag eigen producten wil verkopen kan dit bij haar doen. Ze gaat de komende weken beginnen met het verbouwen en inrichten van de winkel. Daarbij is ze ook op zoek naar bouwmaterialen die hergebruikt kunnen worden. Mariska en Kim van Boeren in het Bos willen toewerken naar een gezond bedrijf waar men voor het hele boodschappenlijstje terecht kan. Voor de korte termijn richten ze zich op het verbeteren van de lokale afzet. Men kan nu al terecht in hun fysieke- en online winkel.

Paulien Kruiper, projectleider in Fryslân: “Beide boeren zien een hechte samenwerking en toekomstbestendige verbinding voor zich met de lokale gemeenschap. Deze is niet alleen in geld uit te drukken, maar kan ook gaan over het uitruilen van producten of diensten. Beide boeren willen de komende jaren laten zien wat de meerwaarde is van hun manier van werken voor de biodiversiteit, natuur en de mienskip.” 

Hoofddoel van het landelijke programma is om groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen binnen hun provincie. Samen maken ze de beweging naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren, die al veel ervaring hebben opgedaan met de omschakeling.

Meer weten? Kijk op www.boerenbuurmetnatuur.nl.

Tags: