Bomen(beleid) in de Fryske Marren

6 april 2017

Bomen(beleid) in de Fryske Marren

Informatieavond over het bomenbeleid van De Fryske Marren.

Park_Heremastate._HerfstsfeerOver bomen en het kappen er van is veel te doen en dat niet alleen in gemeente De Fryske Marren. Bomen zijn emotie. Hoog tijd dus om onze kennis en inzichten over dit onderwerp met elkaar te delen. 

Onze vereniging is menigmaal benaderd met de vraag  “Wat gebeurt er met de bomen in onze gemeente”?
We hebben contact gezocht met de heer Harm de Roo van de gemeente.

Dit overleg heeft er toe geleid dat een aantal mensen, waaronder medewerkers en een adviseur van De Fryske Marren bereid zijn gevonden uitleg te geven over bijzondere bomen in onze gemeente, het bomenbeleid, monumentale bomen, ziektes, kapvergunningen en overig “gerief” en “ongerief”.

Deze bijeenkomst over bomenbeleid en bomenpraktijk in onze gemeente vindt plaats op: 11 april aanstaande in Zalencentrum het Haske, Vegelinsweg 20 te Joure.

Inloop 19.30 uur, start van het programma 20.00 uur.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

In verband met beschikbare ruimte, graag tijdig uw komst aanmelden via:

info@moaiskarsterlan.nl  of telefoonnummer: 0513–412217

Met vermelding van het aantal personen met wie u komt!

Namens het bestuur Moai Skarsterlân,

Sisca Vierstra, voorzitter

Piet Steenhuisen, secretaris