Bronnen VanOns maakt energie weer van en voor de inwoners

28 februari 2019

Bronnen VanOns maakt energie weer van en voor de inwoners

Op maandag 25 februari vierden Nienke Homan, gedeputeerde Energietransitie provincie Groningen, en vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de start van coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns. De aftrap vond plaats op de plek waar zonnepark Valgenweg Farmsum zal verrijzen: een zonnepark waarin Bronnen VanOns namens de lokale energiebeweging in de DAL-gemeentes voor 25 % in deelneemt. De andere ontwikkelaars van het park zijn Groningen Seaports, Eneco en Wirsol.

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd. Dat doet de ontwikkelaar door de lokale omgeving mede-eigenaar te maken van deze parken. Zo kan de lokale omgeving vanaf dag één meepraten, -denken en -beslissen. De opbrengsten blijven in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheidsprojecten.

Over het zonnepark
Zonnepark Valgenweg Farmsum (16 hectare, 57.000 panelen, stroom voor 6.593 huishoudens) wordt door Bronnen VanOns samen met Groningen Sea Ports, Wirsol en Eneco ontwikkeld. Hierdoor wordt 25% van het park eigendom van de lokale omgeving. Naar verwachting is het park in 2020 gereed.

Nienke Homan: “We hebben als Provincie Groningen grote ambities op het gebied van duurzame opwekking van energie, maar dat kunnen we alleen realiseren met de Groningers zelf! En daarom is er nu Bronnen VanOns. Een professionaliseringsslag van de burgerbeweging, waardoor we écht samen duurzame energie opwekken en ervoor kunnen zorgen dat iedereen ervan profiteert.”

Mede-eigenaarschap
Bronnen VanOns wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie in handen komt van de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten. Zo beslissen omwonenden mee over de grootte van het park, de locatie en de inpassing in het landschap.

Lokale projecten
Bronnen VanOns en haar zusterbedrijf Energie VanOns helpen om dit voor elkaar te krijgen zodat de opbrengsten terugvloeien naar de lokale omgeving waarmee weer nieuwe duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een dorp/wijk of het verlagen van de energierekening van mensen met een smalle beurs. Meer informatie is te vinden in het Manifest Zonneparken Noord-Nederland.

Team Bronnen VanOns
Het team van Bronnen VanOns staat niet op zichzelf, maar is van, voor en door ruim 90 lokale energiecoöperaties in de noordelijke provincies in samenwerking met de drie noordelijke natuur- en milieufederaties. Met elkaar heeft deze groep jarenlange ervaring met grotere coöperatieve zon- en windprojecten in Noord-Nederland.

VanOns
Bronnen VanOns is bovendien onderdeel van een bredere beweging: VanOns. VanOns versnelt de energietransitie door iedereen te stimuleren zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit eigen streek te gebruiken. Via energiebedrijf Energie VanOns wordt de coöperatief opgewekte groene energie geleverd aan huishoudens en bedrijven. De energie van de toekomst is groen, lokaal én van ons samen.

Mede mogelijk gemaakt door de noordelijke provincies.

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben de lokale energiecoöperaties de afgelopen jaren volop ondersteund om (o.a.) coöperatieve zon- en windprojecten mogelijk te maken. Bovendien is in de provincie Groningen extra geld beschikbaar vanuit de aardbevingscompensatiegelden. Met deze hulp van de noordelijke provincies kon de professionele ondersteuning van Bronnen VanOns ontstaan.