Brûsplak: 26 april a.s. bijeenkomst in Friens, ook online!

25 april 2022

26 april a.s. een brûzjende bijeenkomst van Brûsplak in Friens

We zien steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer natuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en renderend zijn? 

Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst belicht vanuit verschillende perspectieven. Zo gaan we met elkaar de dialoog aan om elkaar te informeren en inspireren. Alleen met elkaar komen we verder!

Wie komen er allemaal aan bod?
Verpachters, denk aan: kerken, stichtingen, natuurorganisaties, overheden en nieuwe innovatieve grondinitiatieven, aantal pachters, WUR en marktpartijen.

Hoe kunnen partijen nog meer en beter met elkaar samenwerken als het gaat om natuurinclusieve (ver)pacht? Welke mogelijkheden zijn er? Denk mee, of laat word geïnspireerd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaande knop.

Aanmelden

Programma van de bijeenkomst:
19:30 Opening en start programma Living Lab Fryslân

19:35 Provinsje Fryslân aan het woord
visie en ontwikkeling

19:45 Presentatie Margries Goris
Lecturer en onderzoeker Pacht bij Universiteit Wageningen

20:00 Michiel de koe
Rentmeester en betrokken bij initiatief Aardpeer

20:15 Interactie met aanwezigen en de online deelnemers

20:30 Einde 1e helft
Start ronde tafel gesprek onder begeleiding van Meije Gildemacher

21:45 Sluiting officiële deel, hapje en drankje staan klaar

22:30 Einde bijeenkomst

Bekijk de uitnodiging

Kunt u deze bijeenkomst niet bijwonen? In juni vindt een veldexcursie met dit thema plaats.