Burgerjury doet uitspraak over weidevogellandschap

18 april 2013

Burgerjury doet uitspraak over weidevogellandschap

Dinsdagavond 23 april organiseert burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide een nieuwe debatavond in het atrium van Natuurmuseum Fryslân. Een speciale editie, want de burgerjury doet uitspraak, waarna het burgermanifest wordt overhandigd aan gedeputeerde Johannes Kramer. De avond wordt omlijst door poëzie en muziek. Afsluitend is er een debat over de inhoud van het manifest en de betekenis van burgerinitiatieven in Fryslân.


Het burgermanifest van Kening fan ‘e Greide is het resultaat van zes bijeenkomsten in de provincie, waarbij streekbewoners hun ideeën gaven voor behoud en beheer van het weidevogellandschap. Begin april stemden ruim 300 Friezen via de website van het initiatief op ideeën die hen het meeste aanspraken. De zes populairste ideeën besprak een tienkoppige burgerjury op 13 april met vijf experts. Komende zaterdag 20 april is de tweede burgerjurydag en wordt het manifest definitief gemaakt. Via Twitter en de website kunnen burgers de jury zaterdag nog van extra input voorzien.

Fûgelpoëzie en het Skriezeliet

Nadat het burgermanifest dinsdagavond overhandigd is aan gedeputeerde Kramer, is het tijd voor poëzie en muziek. Tresoar gaf Eppie Dam de opdracht om Fryslân’s mooiste vogelpoëzie bij elkaar te brengen. Met hulp van Sjoerd Wymenga slaagde dat. Het resultaat, een poëziebundel met 159 gedichten en illustraties van Lienke Boot, wordt deze avond gepresenteerd. Leerlingen van het Beyers Naudé dragen vier gedichten voor. Ook zal troubadour Piter Wilkens voor het eerst het ‘Skriezeliet’ ten gehore brengen.

Toegang voor de avond is gratis en aanmelden kan via www.keningfanegreide.nl Op de volgende debatavond (21 mei) is bekend natuurbeschermer Jaap Dirkmaat te gast. Op 18 juni is er voor de debatavond ook weer een Collegetour, dan met LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

Exact programma 23 april

 • 20.00  Welkom met update Kening fan ’e Greide door Klaas Sietse Spoelstra
 • 20.05 Toelichting burgerjuryproces door Wim Hiemstra
 • 20.15  Uitspraak burgerjury
 • 20.45  Aanbieding uitspraak aan gedeputeerde Johannes Kramer
 • 21.00  Intermezzo onder leiding van Jelle Krol (Tresoar)
  i. Aanbieding boek ‘Oer de Wjuk’
  ii. Voordracht door Hindrik Boonstra (‘Eksternêst’ en ‘Fûgelstront’) en Doutsen Dotinga (‘Tolve einepykjes’ en ‘Gloarjedei’)
  iii. Skriezeliet door Piter Wilkens
 • 21.30  Debat over uitspraak burgerjury
 • 22.00  Afsluiting

WNF directeur Van de Gronden debatavond
Voor meer informatie over de burgerjury kunt u terecht op: www.keningfanegreide.nl of bij: Wim Hiemstra: w.hiemstra@etcnl.nl / 06 – 391 98 365.

Algemeen over Kening fan ‘e Greide:  Klaas Sietse Spoelstra, tel: 06 – 225 19 464 of Kees Terwisscha van Scheltinga, tel: 06 – 460 11 200