Burgermeldpunt Wildlife Crime van start

22 juni 2014

Burgermeldpunt Wildlife Crime van start

Wildlife crime komt niet alleen voor in het verre buitenland, maar gebeurt ook om de hoek in eigen land. Met enige regelmaat komen er meldingen binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden. Of dat hun nesten vernield worden. Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Hoe vaak en waar wildlife crime plaatsvindt is nog onduidelijk.  Daarom is het burgermeldpunt www.wildlifecrime.nl opgericht. Doel is om inzicht te krijgen in de aard en omvang van wildlife crime om uiteindelijk het aantal gevallen van vervolging in Nederland  te verminderen. Zondag 22 juni is het Burgermeldpunt Wildlife Crime in het radioprogramma Vroege Vogels gelanceerd.

Wildlife-Crime-logo-definitief-02

Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren, in Nederlandse vaktaal: vervolging wilde fauna. Regelmatig krijgen buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) – zoals een boswachter – en de politie meldingen van wilde dieren die vervolgd zijn. Toch weten we niet exact hoe vaak het voorkomt. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig te herkennen is. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime.

Eén van de problemen is dat er mensen zijn die wilde dieren doden, om andere dieren zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven te beschermen.

Met het Burgermeldpunt Wildlife Crime willen we mensen informeren over wildlife crime en een representatief inzicht krijgen van waar wat gebeurt en in welke omvang. Pas als je weet hoe groot het probleem is kun je er wat aan doen. Ook willen we opsporingsinstanties en overheden voorzien van informatie zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Het is een ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze mooie natuur en de dieren die daar leven. Bovendien is het verstoren, doden of vangen van wilde dieren strafbaar.

Ernstige roofvogelvervolging in Friesland
Naar schatting worden er honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar de problematiek met betrekking tot roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht. Alleen al in 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen van roofvogelvervolging in Friesland. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen  roofvogels worden zelfs gedood.

Gevaar voor huisdieren
Niet alleen de wilde dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden zijn slachtoffer van vervolging. Ook andere wilde dieren die niet het doelwit zijn en huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld gif dat bestemd is om bijvoorbeeld roofvogels te doden, te eten of in een klem of val te lopen.

Wat gebeurt er met jouw melding?
Met jouw melding kunnen we in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens kan actie worden ondernomen om daders op te sporen en zo wildlife crime te verminderen.

Landelijke bijeenkomst
Op vrijdag 27 juni werd in Ede de bijeenkomst Meldpunt Wildlife Crime gehouden. De bijeenkomst stond in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Tijdens de bijeenkomst vertelden verschillende sprekers over hun ervaringen en ging een panel met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak van vervolging van wilde dieren.

Meer info: www.wildlifecrime.nl

Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân. Nadere informatie wordt graag verstrekt door projectleider Arnoud de Vries, mobiel 06-16499662.

Beluister de reportage van Vroege Vogels over het landelijk Meldpunt Wildlife Crime http://www.radio1.nl/item/203138-Meldpunt%20Wildlife%20Crime.html