Burgers centraal in duurzame energietransitie

18 oktober 2017

Burgers centraal in duurzame energietransitie

In Fryslân moeten we grote stappen zetten om van de fossiele brandstoffen af te komen en in 2050 energieneutraal te zijn. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Friese Energiestrategie die op 10 oktober is gepresenteerd. Onderdeel van de Friese Energiestrategie zijn deals tussen organisaties. De Friese Milieu Federatie, Us Koöperaasje en Doarpswurk werken aan een Grien Deal Fryske Fersnelling Fan Underop. Binnen deze deal staan de principes van Mienskipsenergie centraal.  Dit betekent dat burgers, dorpen en lokale energie initiatieven een doorslaggevende rol spelen. Dit schrijft FMF directeur Hans van der Werf, mede namens Us Koöperaasje en Doarpwurk, vandaag in een Te Gast in de Leeuwarder Courant.

Lees hier de Te Gast van Hans van der Werf

energietransitie