Buurkracht op z’n Fries

17 januari 2017

Buurkracht op z’n Fries

buurkrachtVanuit de Energiewerkplaats Fryslân in Raerd werken de Friese Milieufederatie (FMF), Doarpswurk en Ús Koöperaasje aan een mooi en duurzaam Fryslân. Sinds januari 2017 maakt ook Buurkracht deel uit van deze samenwerking. Een verrijking voor alle betrokken partijen én voor de Friezen

De duurzame beweging is in Fryslân sterk in opkomst. Gerard Adema van de Friese Milieufederatie: “Dat is mede te danken aan het actieve beleid van de provincie. Bovendien is Friesland al sinds de opkomst van de zuivelindustrie sterk in coöperatieve verbanden. Volgens de HIER Klimaatmonitor lopen we zelfs op kop. We hebben in deze provincie de meeste energiecoöperaties, een paar van de grootste zonneparken van Nederland – waaronder het allergrootste coöperatieve zonnepark in Garijp – en veel kleinere initiatieven voor zonne-energie. De Energiewerkplaats Fryslân is bij veel van die initiatieven op de achtergrond nauw betrokken.”

Uitbreiding van ons aanbod

De ondersteuning van de Energiewerkplaats Fryslân gaat ver, maar de regie blijft bij de initiatiefnemers zelf. “We nemen het niet over”, zegt Gerard. “Dat heeft onze aanpak sterk gemeen met die van Buurkracht. Bovendien zoeken we beide de kracht in de samenwerking, in het collectief. Wij doen dat tot nu toe met name bij collectieve duurzame energieproductie. We helpen bijvoorbeeld bij de oprichting van energiecoöperaties en de totstandkoming van zonneweides en zonnedaken. Buurkracht voegt daar gezamenlijke energiebesparing aan toe. De kennis en kunde die we op die manier binnenhalen, zien we als een belangrijke aanvulling op ons aanbod.”

Mooi startpunt

Voor Buurkracht betekent de samenwerking met de Energiewerkplaats Fryslân een prachtige uitbreiding van het werkterrein. “Buurkracht wilde dolgraag in Friesland aan de slag; dat kan nu. Daarbij kan Buurkracht gebruikmaken van ons uitgebreide netwerk in de regio en onze kennis van het reilen en zeilen in Friese gemeenschappen. Dat is een mooi startpunt om ook in onze provincie mooie collectieve besparingsinitiatieven tot stand te brengen. Vlak over de provinciegrenzen in Groningen zien we al dat een soortgelijke samenwerking heel veel vruchten afwerpt. Ik ben ervan overtuigd dat we ook hier elkaar gaan versterken.”