Buurtvereniging Dotinga’s Roeken uit Bitgum maakt dorp schoon

19 juni 2018

Buurtvereniging Dotinga’s Roeken uit Bitgum maakt dorp schoon

 Zaterdag 23 juni wordt er in de straten van Bitgum een opruimactie georganiseerd door buurtvereniging Dotinga´s Roeken. Het animo onder de dorpsbewoners om deel te nemen aan de actie is groot. Ruim 50 kinderen en volwassenen gaan de straat op om zwerfafval te verzamelen. Met hesjes, grijpers en afvalzakken helpen de deelnemers de wijk schoner te maken. Aansluitend aan de opruimactie wordt er voor de kinderen een camping georganiseerd. Om nog meer in de sfeer van het kamperen te komen, wordt de buurtbarbeque ingeluid.

 

Samen Fryslân Schoon

Buurtvereniging Dotinga´s Roeken sluit met de actie aan bij het project Samen Fryslân Schoon. In het project Samen Fryslân Schoon 2018 gaan de gemeenten Waadhoeke en Harlingen de strijd aan met zwerfafval. Inwoners, leerlingen van scholen, leden van verenigingen en andere groepen doen allemaal mee. Er zijn afvaltheaterlessen op basisscholen, opruimacties in wijken en dorpen, Skjin wetter acties in grachten en vaarten en pratende afvalbakken tijdens evenementen. Dit project wordt uitgevoerd door IVN, Omrin, Friese Milieu Federatie en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke.

Langs de Nederlandse snelwegen ligt zo’n 100.000 ton zwerfafval.  Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Friesland is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting belandt ruim 4% van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is zo’n 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Fryslân komt dit neer op ruim 9,5 miljoen euro.