Campagne Eerlijk over Vliegen succesvol van start

4 april 2018

Campagne Eerlijk over Vliegen succesvol van start

De campagne Eerlijk Over Vliegen is vrijdag 23 maart tijdens het gelijknamige symposium van start gegaan. Een campagne van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met tientallen lokale bewonersgroepen, de 12 Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu. De campagne heeft als doel de klimaat- en gezondheidsschade van de luchtvaart te verminderen, maar ook om eerlijke en transparante informatie te leveren voor de besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart.

Schiphollen Top-10
Als aftrap van de campagne bespraken ruim honderd vertegenwoordigers van bewonersgroepen, milieuorganisaties en wetenschap tijdens het symposium Eerlijk over Vliegen de groslijst Schiphollen Top-10. Deze is opgesteld door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) en heeft als doel om onwaarheden op het gebied van luchtvaart te weerleggen. Sijas Akkerman, directeur van de MNH: “De komende maanden gaan we de groslijst Schiphollen Top-10 aanvullen en aanscherpen.  We willen dat de besluitvorming over wel of geen groei van de luchtvaart in Nederland zo objectief mogelijk plaatsvindt.

Serieus werk
Uit het symposium kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. Niet alleen Schiphol maar ook de andere luchthavens in ons land kunnen niet meer groeien indien serieus werk wordt gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook wat betreft geluidsoverlast zit het vliegverkeer aan de grenzen. En bij nog meer vluchten is de veiligheid in de lucht niet meer te garanderen.

Landelijke manifestatie
Het symposium is tevens voor de bewonersgroepen, de provinciale Natuur en Milieufederaties en de stichting Natuur&Milieu het moment om de handen ineen te slaan en aan te sturen op een landelijke manifestatie tegen verdere groei van de luchtvaart. Alleen met voldoende druk uit de samenleving is het idee te keren dat verdere groei van de luchtvaart ons alleen maar profijt oplevert.

Feiten over vliegen
Tijdens het symposium is ook de website www.eerlijkovervliegen.nl online gegaan waar de belangrijke feiten over luchtvaart en de Schiphollen Top-10 op terug te lezen zijn. Want als je de besluitvorming doet op basis van de echte feiten, en je eerlijk bent over vliegen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het vliegverkeer in Nederland niet verder kan groeien.