Campagne tegen voedselverspilling: Eten weggooien is verspilde energie

27 mei 2013

Campagne tegen voedselverspilling: Eten weggooien is verspilde energie

Samen met Omrin en Koninklijke Horeca Nederland lanceert de Friese Milieu Federatie op vrijdag 31 mei de Oars Ite campagne ‘Eten weggooien is verspilde energie’.

40% van onze rijst, 25% van onze pasta en 20% van ons brood verdwijnt in de afvalbak. Gemiddeld gooit iedereen bijna 50 kilo goed voedsel per jaar weg. Alle huishoudens in Nederland samen verspillen zo’n 100 duizend vrachtwagens vol goed voedsel! Dat zorgt voor onnodige milieubelasting en komt op hetzelfde neer als 155 euro zomaar weggooien. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum en Milieu Centraal. De Friese Milieu Federatie gaat hier in Fryslân wat aan doen! Samen met de Koninklijke Horeca Nederland en Omrin introduceren we de Oars Ite foodiebag in de Friese restaurants en alle Friezen krijgen de ‘Coolkast’: een folder met tips over verantwoord kopen, koken en bewaren van voedsel.

Uit het onderzoek Duurzaam dineren van Milieu Centraal blijkt dat 68 procent van de consumenten gebruik zal maken van een foodiebag als het restaurant het aanbiedt. De potentiële winst is groot: jaarlijks belandt een geschatte 235 miljoen euro aan horeca-maaltijden in de afvalbak.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Omrin en FMF

Omrin en FMF ondertekenen op vrijdag 31 mei tevens een samenwerkingsovereenkomst om meer van dit soort gezamenlijke activiteiten mogelijk te maken. Het streven naar een duurzamere samenleving is een doel dat beide organisaties nastreven. Omrin richt zich op het voorkomen van afval en het scheiden van zoveel mogelijk grondstoffen uit afval, zowel aan de bron bij de burgers als via nascheiding uit het ingezamelde huishoudelijk restafval. Door samen te werken en het netwerk van beide organisaties te koppelen kan een versnelling in het verduurzamingsproces worden gerealiseerd. Voorbeelden van de samenwerking tussen Omrin en FMF zijn reeds lopende projecten zoals Awareness Afval, een bewustwordingscampagne gericht op scholen, en Fair Fibers met als doel meer textiel te recyclen.

Uitreiking eerste foodiebags

Aan vertegenwoordigers van de Túnmanswente in Koarnjum en restaurant Eindeloos uit Leeuwarden worden de eerste Oars Ite foodiebags uitgereikt. Ook de ‘Coolkast’, een folder met tips over verantwoord kopen, koken en bewaren wordt gepresenteerd. Deze folder ligt op 4 juni bij 250.000 huishoudens in Fryslân op de deurmat. Hiermee wil de FMF alle Friezen stimuleren om voedselverspilling tegen te gaan.