CO2 Wijzer Fryslân 2023: Een instrument voor inzicht

21 december 2023

Het Nederlands klimaatbeleid streeft ernaar om tegen 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer te hebben in Nederland. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 55% in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Het is van belang om te weten waar we staan. Wat moet er worden gedaan en waar moet de Friese focus liggen? Om een duidelijk beeld te geven van de CO2-uitstoot brengt de Friese Milieu Federatie (FMF) jaarlijks de CO2 Wijzer Fryslân uit.

En instrument voor inzicht

Het Nederlands klimaatbeleid streeft ernaar om tegen 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer te hebben in Nederland. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 55% in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Het is van belang om te weten waar we staan. Wat moet er worden gedaan en waar moet de Friese focus liggen? Om een duidelijk beeld te geven van de CO2-uitstoot brengt de Friese Milieu Federatie (FMF) jaarlijks de CO2 Wijzer Fryslân uit.

CO2 Wijzer Fryslân

Klik op de knop om het uitgebreide document over de CO2 Wijzer Fryslân te bekijken.