Conferentie ‘Lokale Energie Voorwaarts!’

27 juni 2012

Conferentie ‘Lokale Energie Voorwaarts!’

De toekomst van lokale energie in Fryslân en Groningen is veelbelovend. Veel inwoners zien dit ook en gaan gezamenlijk aan de slag. Er zijn inmiddels al tientallen lokale energie-initiatieven. Er is een wereld te winnen als de mensen van deze energie-initiatieven kennis met elkaar kunnen delen. De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen starten allebei een servicepunt om in de provincies lokale energie-initiatieven tot een succes te maken. Onze droom? Lokaal opgewekte energie voor iedereen!

Een zeer groot deel van onze warmte, stroom en gas kan duurzaam worden opgewekt. Niet alleen centraal, maar ook lokaal. Niet alleen door grote bedrijven, maar ook juist door burgers zelf. Dat gebeurt nu al: in Fryslân en Groningen zijn tientallen initiatieven gestart.

De federaties van Fryslân en Groningen hebben in hun project Lokale Energie Voorwaarts! verscheidene initiatiefnemers geïnformeerd en ondersteund.
Door het grote enthousiasme onder burgers, is het starten van een initiatief meestal niet een probleem. Maar bij de verdere uitwerking van de gemaakte plannen lopen ze regelmatig tegen verschillende problemen aan: zo is de wet- en regelgeving ingewikkeld, is er toch te weinig inhoudelijke kennis, zijn de financieringsmogelijkheden divers en moeten er natuurlijk ook leden geworven worden. Bij het servicepunt kunnen initiatiefnemers terecht met vragen over deze onderwerpen. De natuur- en milieufederaties willen samen met andere organisaties lokale energie-initiatieven graag verder helpen op hun weg naar lokale duurzame energievoorziening.
Op vrijdag 29 juni organiseren de natuur- en milieufederaties in het Fries Congrescentrum Drachten de conferentie Lokale Energie Voorwaarts!. Tijdens deze conferentie worden lokale energie-initiatieven in het zonnetje gezet en zullen de sprekers vanuit hun ervaringen (beginnende) initiatieven inspireren. Het Groningse coöperatieve energiebedrijf Grunneger Power en Ús Koöperaasje komen aan het woord. De gedeputeerden Konst (Fryslân) en Van der Ploeg (Groningen) worden aan de tand gevoeld over de rol en de inzet van de provincies.

De FMF nodigt u van harte uit om deze conferentie bij te wonen. Klik hier voor: Uitnodiging Conferentie Lokale Energie Voorwaarts

Arno van der Heyden is dagvoorzitter en zal zorgen voor een muzikale noot.

 

PV voor weeshuis als CO2 compensatie

Wij streven ernaar om de conferentie CO2 neutraal te laten plaatsvinden door het plaatsen van zonnepanelen op een weeshuis in Cambodja. Doet u mee? download de pdf PV voor weeshuis om meer te weten over hoe u hieraan kunt bijdragen. Zie de bijlage achtergrondinformatie voor meer informatie over het weeshuis.

Graag tot ziens op 29 juni in Drachten.
Vriendelijke groeten, Carlien Hoedemaker-Bos en Eelke Broersma
Lokale Energie Voorwaarts is een project in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân en Groningen.