Conferentie Lokale Energie Voorwaarts!

29 mei 2012

Conferentie Lokale Energie Voorwaarts!

We nodigen u uit voor de Conferentie Lokale Energie Voorwaarts! Deze vindt op vrijdagmiddag 29 juni 2012 plaats in het Fries Congrescentrum Drachten.

De conferentie staat in het teken van de vele initiatiefnemers in de provincies Fryslân en Groningen die lokaal duurzame energie (willen) opwekken.

De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen zetten de betrokkenen die hard hebben gewerkt om hun initiatief op te zetten dan ook graag in het zonnetje. Daarnaast willen we diegenen inspireren die nog in een opstartfase zijn.
De conferentie is de ontmoetingsplek voor initiatiefnemers, overheid, organisaties en bedrijven die zich verbonden voelen met lokale duurzame energie. U kunt uw vragen deze middag zeker kwijt.
Zet deze conferentie alvast in uw agenda! Als u zich aanmeldt ontvangt u van ons begin juni het definitieve programma.

  • Wat: Conferentie Lokale Energie Voorwaarts!
  • Waar: Fries Congrescentrum Drachten Oprijlaan3 9205 BZ Drachten
  • Wanneer: Vrijdag 29 juni 2012 van 14.00 – 18.00 uur
  • Wie: Betrokkenen bij lokale duurzame energie-initiatieven, bestuurders, Statenleden, ambtenaren van gemeenten en provincies, bedrijven actief in de lokale duurzame energiebranche.

Toegang is gratis

Aanmelden communicatie@nmfgroningen.nl

Meer informatie: Lokale Energie Voorwaarts is een project in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân en Groningen.