Coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam kan van start

2 april 2014

Coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam kan van start

Inwoners in Fryslân, Groningen en Drenthe krijgen hun eigen energiebedrijf terug.

logo_nldenergie
Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging NLD energie u.a. (NLD energie) maakt met plezier bekend dat het met ingang van vandaag beschikt over een vergunning voor de levering van energie.
De vergunningverlenende instantie, Autoriteit Consument & Markt (ACM), heeft namens de minister van Economische Zaken twee vergunningen verstrekt aan NLD energie: één voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers en één voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Hiermee wordt NLD energie een volwaardig energiebedrijf dat energie en diensten kan leveren aan de leden van bij haar aangesloten coöperaties.

Een fatsoenlijk energiebedrijf
Pieter Wittenberg, namens het bestuur van NLD energie: “Dit is een mooie dag voor heel veel mensen in Noord-Nederland. Sinds wij vorig jaar onze plannen ontvouwden om een coöperatief leveringsbedrijf in het leven te roepen, hebben wij in dorpen en steden in Groningen, Drenthe en Fryslân een grote schare enthousiaste mensen ontmoet. Wij zijn blij dat wij deze initiatieven kunnen gaan helpen in het verduurzamen van de eigen omgeving. Van Breezanddijk tot Hongerige Wolf tot Drogteropslagen – het Noorden heeft weer een eigen energiebedrijf. Een fatsoenlijk energiebedrijf – dóór ons, vóór ons en ván ons.”

Levering start in mei
Jos Bijkersma, directeur NLD energie, vult aan: “Allereerst willen wij ervoor zorgen dat wij de afnemers van de aangesloten coöperaties snel een aanbieding kunnen doen. In samenwerking met vrijwilligers en bestuur leggen de professionals van NLD energie op dit moment de laatste hand aan de door de ACM gecontroleerde systemen. Zodra dat klaar is – en uitvoerig getest – start eind mei het klanten werven. Natuurlijk zal ons bijzondere coöperatieve model centraal staan bij de werving van klanten.”

Terug naar het lokale
Het model van NLD energie wijkt af van traditionele energiebedrijven. NLD energie verspilt geen reclamegeld om klanten te werven; het heeft geen duur kantoor of snelle leaseauto’s. Het personeel van NLD energie werkt voor haar leden, niet voor bonussen. Deze leden, lokale energiecoöperaties, kunnen als zogenaamde ‘wederverkoper’ aan de slag gaan voor NLD energie. Voor élke klant die zich via een lokale energiecoöperatie aanmeldt bij NLD energie, krijgt de lokale energiecoöperatie een vast bedrag per jaar. Hierdoor weten steden en dorpen zich verzekerd van middelen om hun doelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren.

Tarieven
Binnenkort zal NLD energie haar tarieven bekend maken. Dat gebeurt via de website NLDenergie.org. Daar zijn ook de voorwaarden te vinden waaronder lokale initiatieven zich kunnen aanmelden.

Ontstaan en financiering
De coöperatie NLD energie (voluit: Coöperatieve vereniging NLD energie u.a.) is in 2013 opgericht door drie leden: Drentse Kei, Groninger Energie Koepel en Ús Koöperaasje. Deze drie koepelcoöperaties hebben namens hun leden – de lokale energiecoöperaties – NLD energie in het leven geroepen om de ambities op het gebied van duurzame energievoorziening in het Noorden handen en voeten te geven. Inmiddels hebben tientallen initiatieven zich aangesloten bij de drie koepels.
NLD energie heeft in de vorm van een subsidie en leningen financiering gekregen van de Provincie Groningen, de Provinsje Fryslân en de Provincie Drenthe. Daarnaast schreven leden van lokale energiecoöperaties voor een aanzienlijk bedrag in op een NLD ledenobligatie.

De coöperatie NLD energie is klaar voor een lokale en duurzame toekomst!