Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn

19 oktober 2018

Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn

Uitreiking Cultuur Paspoort. vlnr: Annemare, Marlies, Anne-Linde, Marije, Eline. Foto: Sietse de Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 14 november is een bijzonder project van Leeuwarden-Friesland 2018 gelanceerd: Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn.

Een initiatief van Stichting Historisch Belang Noord Nederland, stichting Beekdallandschap Koningsdiep de Boarn, Toeristisch Netwerk de Friese Wouden en de Friese Milieu Federatie.

Er is een groeiende belangstelling voor de eigen leefomgeving, de historie van het landschap om je heen, cultuur en geschiedenis. Je kunt dat bijvoorbeeld opmaken uit het thema van Leeuwarden-Friesland 2018: Iepen Mienskip. Iepen Mienskip gaat onder andere over de verbondenheid van de mens met zijn omgeving, van binding met natuur en cultuur. Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn heeft als doel inwoners, maar ook bezoekers aan het gebied en dan met name de kinderen, op een speelse manier bewust te maken van de directe omgeving om zich heen. Kinderen krijgen o.a. informatie over het ontstaan van het landschap waarin ze wonen en de cultuurgeschiedenis van die omgeving. Het is daarom een waardevolle aanvulling op het geschiedenisonderwijs op school. De basisscholen in dat gebied zijn belangrijke partners in dit project. Zij zijn uitgenodigd om met de kinderen van groep 7 en 8 op ontdekkingsreis te gaan in het gebied.

Kinderen

Met het Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn kunnen kinderen in klassenverband of in het weekeinde met ouders, opa’s of oma’s op ontdekkingstocht door het Stroomdal van Koningsdiep en Boarn. Er zijn zes verschillende tochten met elk een eigen verhaal/thema.

Deze verhalen vertellen meer over het landschap om je heen. Ieder verhaal wordt afgesloten met leuke opdrachten die individueel of in groepsverband te maken zijn. Bijvoorbeeld de pingo bingo, ontwerp je eigen buitenplaats, schrijf een gedicht of bouw je eigen terp. Is de opdracht gedaan dan krijg je op de stempelpost die hoort bij de opdracht een stempel in je paspoort. Kinderen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk stempels te verzamelen en dus alle locaties te bezoeken. Heb je van elk verhaal een stempel verzameld en één museum bezocht? Dan word je ‘Koning(in) van het Stroomdal’! Ook is er een wedstrijd voor de kinderen die met hun ouders, opa’s of oma’s of met hun klas de meeste stempels hebben verzameld. Tijdens de slotmanifestatie in mei 2019 worden de winnaars bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt.

Feestelijke start

De feestelijke start van het project Cultuurpaspoort Koningsdiep heeft plaatsgevonden op 14 november om 16.00 uur in De Slotplaats te Bakkeveen. Jan Slofstra vertelde een kort historisch verhaal over het gebied. Het eerste exemplaar van het Cultuurpaspoort Koningsdiep werd uitgereikt aan Freerk Brouwer, leraar groep 7/8 van Basisschool de Trime in Beetsterzwaag.

Uitreiking Cultuur Paspoort. vlnr: Anne-Linde, Marije, Eline, Marlies, Annemare. Foto: Sietse de Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info https://cultuurpaspoort.nl/

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met de projectleider: Marcia de Graaff van de Friese Milieu Federatie, tel. 058 – 76 00 760. Email: m.degraaff@friesemilieufederatie.nl.