Bewuste Burgers: David Kingma

Bewuste Burgers: David Kingma

“Het gaat niet perse om de impact die je als individu hebt.”
David Kingma (23) studeert in Wageningen en betrekt door middel van ludieke acties zijn medestudenten bij het thema duurzaamheid. Inmiddels heeft hij zijn bachelor in Bos- en Natuurbeheer afgerond. Nu volgt hij een master Bos- en Natuurbeheer én een master Biologische Landbouw.

David:
“Vroeger zwierf ik graag door de weilanden rondom mijn geboorteplaats Scharnegoutum. Samen met een drietal vrienden gingen we polsstokspringen en ik herinner me nog goed de kieviten die ons daarbij omringden. Ik zag hoe het landschap rondom het dorp veranderde: weilanden werden vervangen door woonwijken, kikkersloten gedempt en tegelijkertijd werden er twee nieuwe natuurgebiedjes bijgemaakt. Toen ik op de middelbare school samen met een klasgenoot een profielwerkstuk moest schrijven, kozen we weidevogels als onderwerp. Weidevogels waren toen nog niet zo in het nieuws en ik had echt het gevoel dat ik een bijzonder thema ontdekte.

Dierenvriend
Ik ben altijd een dierenvriend geweest. Herinner me nog de buizerd die ik naar de vogelopvang in Ureterp bracht. Ook realiseerde ik me al heel vroeg dat we met z’n allen de verkeerde kant opgaan. Thuis ben ik vaak ‘De groene gekkie’, maar in Wageningen val ik minder op. Het is een bolwerk van milieubewustzijn, doordat veel studies en onderzoek zich bezighouden met duurzaamheid. Dat trekt natuurlijk een bepaald type mensen aan, maar je wordt er ook door gevormd.
Binnen de duurzame landbouw zijn grofweg twee verschillende stromingen te onderscheiden: de agroecology en agronomy (hieronder valt bijvoorbeeld precisielandbouw). Er is veel discussie tussen de twee, maar er zijn ook combinaties mogelijk. Strokenteelt en voedselbossen zijn bijvoorbeeld heel arbeidsintensief. Daar zou nieuwe technologie uitkomst kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan robotspinnen die alleen de rijpe appels plukken.

Zero waste
Sinds 2018 zit ik in de duurzaamheidscommissie van de studentenvereniging. We wilden dat onze vereniging duurzamer zou worden en hebben daar een veelzijdig plan met korte- en langetermijndoelen voor gemaakt. Het ging om zaken als: energie, water, afvalscheiding, enz. Vervolgens betrokken we er zoveel mogelijk mensen bij en hebben we bijvoorbeeld een energie quickscan uitgevoerd, gesubsidieerd door de gemeente.

In februari 2019 hebben we een hele week aan duurzaamheid gewijd. Dat was gaaf. We organiseerden acties als: borrelen in het donker met live muziek, een galakleding-ruil, een kookworkshop met als thema zero-waste, een vegan maaltijdpakket (recept plus ingrediënten die de studentenhuizen konden bestellen), een feest met een groen thema, enz. Ook onze huizen-challenge was een groot succes: Dat was een wedstrijd tussen studentenhuizen onderling: wie verbruikt de minste energie en wie vindt de origineelste manier om energie te besparen? We hebben daarvoor een poster met simpele tips uitgegeven. Sommige studenten gingen meteen het ijs uit hun vriezer hakken. Anderen legden gewoon alles plat om te winnen. Het was een groot succes en daarom organiseren we dit jaar weer een duurzaamheidsweek.

Later
Ik zou later graag bij de overheid of bij een idealistische organisatie als Common Lands willen werken. Dan zou ik me kunnen inzetten voor de combinatie landbouw en natuurbeheer; eigenlijk de kringlooplandbouw waar het nu steeds over gaat. Het vraagstuk hoe de natuur voedselproductie kan bevorderen en andersom, fascineert mij mateloos.

We moeten holistischer kijken naar ons landgebruik. Het is nu te veel monocultuur. Als we ons landschap afwisselender zouden inrichten, zou iedereen daarvan kunnen profiteren: de planten, dieren, het klimaat én de mens. Nu is het platteland toch vooral een agrarisch industriegebied.
Maar we staan op een kantelpunt. Iets wat onvermijdelijk frictie geeft en veel emoties losmaakt. In dat licht kijk ik ook naar de recente boerenacties. Veel mensen houden niet van radicale veranderingen. Maar die zijn niet altijd slecht. Ze kunnen juist heel positief uitpakken. Om tot échte verandering te komen moet er iets zijn dat je raakt; iets waardoor je gaat bewegen.

Individu
Ik probeer zelf zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen als het om duurzaamheid gaat. Daarom ben ik bijvoorbeeld vegetariër. En in mijn studentenhuis sta ik bekend als de grote afvalscheider. Elke stap in de goede richting helpt. Niet iedereen hoeft altijd aan een hele checklist te voldoen, in de strijd om een soort individueel duurzaamheidslabel. In het begin is het niet erg om hypocriet te zijn. Het gaat niet per se om de impact die je als individu hebt. Belangrijk is vooral het feit dat je onderdeel bent van een groeiende groep veranderaars. Daar kunnen partijen als de overheid en bedrijven weer op inspringen. Individuele keuzes hebben collectieve gevolgen. Dus ik wil maar zeggen: hang je jute tas niet in de wilgen als het even niet lukt!”

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een bewuste burger die zich inzet voor natuur en milieu.
De serie Bewuste Burgers wordt mogelijk gemaakt door: Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea.