De Burd weer aantrekkelijk voor weidevogels

7 september 2015

De Burd weer aantrekkelijk voor weidevogels

Tijdens een excursie op woensdagmiddag 2 september draaide het gemaal “De Burd” voor het eerst. De bestuurscommissie Swette De Burd droeg het gemaal over aan Wetterskip Fryslân. Wetterskip kan het waterpeil goed beheersen met het gemaal en kan gemakkelijk voor drassige grond zorgen. Maar ook voor een goede drooglegging van woningen en erven. Gedeputeerde Kramer: “Der ûntstiet sa in hiel nij eilân wat allinnich mar foar natuer bestimd is. Wat sille ûnder oaren ús greidfûgels hjir ek wiis mei wêze.”

 

Werkzaamheden
Het eiland de Burd bestaat straks uit twee delen. Op het noordelijk deel van de Burd is de doelstelling om weidevogels aan te trekken. Er worden plas-dras gebieden aangelegd. Hier komen weidevogels op af. Op het zuidelijk deel wordt een waterverbinding aangelegd tussen het Pikmeer en de Wiide le. Hier profiteren watersporters van. Zij hoeven niet meer om te varen. De natuurinrichting is onderdeel van herinrichting Swette de Burd.

 

Beheer door It Fryske Gea en Particuliere Grondbeheerders
Op eiland de Burd komt ongeveer 240 hectare natuur. Na de herinrichting beheert It Fryske Gea dit stukje natuur. Daarnaast doen er ook particuliere grondeigenaren mee aan de regeling Particulier Natuurbeheer. Deze particuliere grondeigenaren zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 40 hectare grond. Dat er zoveel mensen meedoen aan particulier natuurbeheer is erg bijzonder. Op worden natuurdoelen gemakkelijker gehaald.

 

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden van de aannemer in het gebied is te vinden via de facebookpagina www.facebook.com/deburd.  Informatie over het project zelf staat op www.fryslan.frl/SwetteDeBurd.