De Groene Flach, een klein paradyske

De Groene Flach, een klein paradyske

September 2019
Een nachtje kamperen in de eigen buurttuin, een feestlocatie voor mensen uit de binnenstad van Sneek, een schoolklas die hier de lunchpauze benut om te spelen en zelfs een schoolreis voor de dochter in groep 1, het gebeurt allemaal op ’De Groene Flach’. En wat te denken van een djembé sessie in het groen, of een workshop in het maken van een ‘insectenhotel’, dit gebiedje nodigt uit tot onverwachte creativiteit. En een ieder laat het weer netjes achter, zich heel bewust van alle zorg die aan dit gebiedje wordt besteed.

Goed verscholen achter grote huizen en tuinen ligt aan de Leeuwarderweg in Sneek een verrassende buurtboomgaard. Het voormalige terrein van Drukkerij Flach is door de gezamenlijke inspanning van omwonenden omgetoverd tot een speelplaats voor jong en oud. Hoog(s)tepunt is de grote bult waar kinderen van af hollen, rollen, fietsen en sleeën. Initiatiefneemster Marjan Faber vertelt hoe dat een van haar grote wensen was, dat kinderen ook zonder toezicht veilig kunnen spelen en ravotten.

“Buitenspelen is zo goed voor de ontwikkeling van het jonge kind. Maar het wordt steeds minder leuk op straat. Daarom ben ik er ook zo ‘grutsk’ op dat we hier de touwtjes in eigen handen hebben kunnen nemen.” Marjan kijkt zoekend naar woorden en soms ontroerd om haar heen, terwijl ze verhaalt over hun gezamenlijke zorg voor de eigen woonomgeving, waar ze zich met haar buurtgenoten jarenlang voor heeft ingespannen. Want gemakkelijke was het lang niet altijd. Het verwaarloosde terrein bezorgde omwonenden wateroverlast wat de eigenaar deed besluiten er een hek om heen te willen zetten. Er waren plannen voor garageboxen of huizen, die ze tegen wisten te houden.

groene flach

groene flach

 

 

 

 

 

 

Een droomsessie in 2012 bracht uitkomst, jong en oud wisten wat ze hier graag wilden realiseren. En de rest, waaronder de tegenslag van een asbestsanering met alle (politieke) gedoe van dien, is geschiedenis. Op de vers opgebrachte grond werden in 2017 bomen geplant, een moestuin aangelegd en speeltoestellen waaronder een reuze hoge schommel geplaatst. En dit alles in eendrachtige samenwerking met de gemeente, die uiteindelijk de grond kocht en met de stichting De Groene Flach goede beheer afspraken heeft gemaakt.

Naast de vele handen en grote inzet van de omwonenden was ook de steun van anderen onontbeerlijk. Zo zorgde de KNHM voor menig advies op financieel, juridisch en milieu technisch gebied. “Je moet overal over nadenken, we hebben heel veel zelf uitgevonden en geleerd, waaronder de waarde van geduld”. Aldus Marjan, “Vertraging bracht me in contact met zoveel mensen en ideeën. Deze suddertijd maakte ons plan tot een gezamenlijk gedragen visie.”

De Friese Milieu Federatie in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland namen hun plannen op als proefproject Shared Grien Space. Door deze bundeling van krachten werd het ook weer gemakkelijker om financiering te regelen. In dit pleidooi voor een gedeelde groene ruimte, wordt rekening gehouden met elkaar op basis van een goed onderling contact. Buurvrouw Ellen Rijpma vertelt hoe zij inmiddels in de ‘Werkgroep groei en bloei’ actief is. ”We vormen met elkaar een hechte groep en je leert je buren én hun kinderen heel anders kennen. Dit gebied voelt echt als deel van mijn leefwereld, hier wil ik voor zorgdragen.”

Yke Siderius heeft zich ook via de cursus ‘Groei en bloei’ bij de groep aangesloten die actief zorg draagt voor biodiversiteit en onderhoud. “Vanuit de achtertuin heb ik zien gebeuren hoe alles hier vorm kreeg. Ik hou van groen en zie hoe mijn kinderen hier genieten.” Beide vrouwen vertellen hoe hun kinderen persé in ‘de Flach’ hun verjaardagen willen vieren! “Daarom wil ik er zelf ook tijd insteken”. Er is een vaste avond voor het beheer in de moestuin, een ander moment om het gebied schoon en onkruid vrij te houden of eens te snoeien. Middels de buurt app, waar zo’n 70 mensen op zijn aangesloten, worden geregeld oproepen geplaatst om een paar uurtjes mee te werken.

Want er blijft voortdurend van alles te doen. De ‘huisjes van beukenbomen’ die deels door Empatec vervangen gaan worden, de houtsnippers van de gemeente die om handen en scheppen vragen. Er worden nog compostbakken geplaatst om al het groenafval circulair te verwerken en een informatiebord gemaakt. En samen moeten ze overeenstemming over het maaibeheer zien te vinden. “Want onze missie is ook de biodiversiteit vergroten. We zijn zo gewend aan de strakke grasvelden, maar dit is voor de bijtjes, dus willen we meer bloemen in het gras. Mensen moeten daar vaak even aan wennen, in onderling overleg komen we daar altijd uit.” Aldus de betrokken buurvrouwen over hun kleine paradyske.

Gerwine Wuring
www.praktijkmensennatuur.nl

Gerwine Wuring schreef over elk van de vijf Shared Grien Space gebieden haar verhaal.
De komende weken worden deze verhalen hier gepubliceerd.