De Groene Loper brengt natuur dichterbij

20 februari 2014

De Groene Loper brengt natuur dichterbij

Onze wens… toegankelijke struinnatuur aan de rand van uw dorp of stad

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur en waardevolle cultuurlandschappen, maar veel gebieden zijn vaak lastig te bereiken. De Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea vinden dat iedereen makkelijk toegang moet hebben tot deze natuur- en cultuurgebieden. Om dit te realiseren is het initiatief de Groene Loper gestart.

Groene Loper als verbindingszone

Het doel van de Groene Loper is om de natuur in Fryslân dichter bij de inwoners te brengen. Het is een verbinding tussen een stad of dorp, en een natuurgebied of cultuurlandschap. In deze verbindingszone kan meer op het gebied van recreatie dan in een natuurgebied. Het is struinnatuur waar kinderen hutten bouwen, ravotten, vissen en honden worden uitgelaten. Dorpen die aan een natuurgebied of mooi cultuurlandschap liggen, krijgen dankzij de Groene Loper direct toegang tot het gebied en bewoners hoeven hier niet voor om te rijden. Enkele voorbeelden van Groene Lopers zijn:

  • een nieuwe loopbrug over een drukke weg die het natuurgebied verbindt met een woonwijk;
  • wandelpad tussen de weilanden door vanaf de woonwijk tot aan het bos;
  • een voetpad van een zorginstelling naar het natuurgebied;
  • voormalig landbouwgebied natuurlijk inrichten met recreatiemogelijkheden.

De Groene Loper in de praktijk: de Lindewijk in Wolvega
Aan de rand van Wolvega – nabij het beekdalgebied van de Linde – ligt de Lindewijk, een wijk in aanbouw. Het groen van de wijk loopt naadloos over in het groen van het natuurgebied de Lindevallei. De bewoners kunnen zo vanuit hun achtertuin de natuur van buurman It Fryske Gea in. Wandelend, fietsend, zwemmend of op de schaats.

Al het groen en de groene verbinding heeft ook de economie een dienst bewezen. Zo heeft Van der Valk zich in het fraaie gebied gevestigd en kunnen de hotelgasten zo de natuur in. En – ondanks de crisis – worden er nog steeds kavels verkocht. Volgens Bram Turkenburg – projectleider bij de gemeente Weststellingwerf – gaan wonen en recreëren hier hand in hand en zorgt het vele groen ervoor dat de wijk in trek blijft bij potentiele kopers van de woningen.

Groene kansen

It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie zien op veel plaatsen kansen voor een Groene Loper. Bijvoorbeeld in Leeuwarden: van de wijk Camminghaburen naar natuurgebied de Grutte Wielen. De Groningerstraatweg is een obstakel waardoor bewoners een paar kilometer om moeten lopen. Hier zou een Groene Loper in de vorm van een brug over de Groningerstraatweg uitkomst bieden. Voor het gebied de Mieden – ten zuiden van Buitenpost – ligt de wens om de bestaande wegen toegankelijker te maken voor natuurbeleving van de recreant.

Bewoners die ook graag een betere verbinding willen met een natuurgebied of een idee hebben voor een Groene Loper kunnen kijken op www.friesemilieufederatie.nl. Hier staat meer informatie over het project en een kaart waar al Groene Lopers zijn gerealiseerd met de wensen van de bewoners.

De komende jaren gaan de Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea met bewoners, grondeigenaren en overheden om tafel om zoveel mogelijk van deze kansen te verzilveren.


Nadere info word graag verstrekt door Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie.
Tel. 058-2890303 of a.de.vries@friesemilieufederatie.nl
En Chris Bakker van It Fryske Gea, tel. 06- 46 179 474 of c.bakker@itfryskegea.nl