De Groene Loper

18 december 2013

De Groene Loper

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur en fraaie cultuurlandschappen. De unieke wadden, kleurige graslanden, meren en plassen, moerassen, paarse heide en bossen zijn er allemaal te vinden. Door zijn natuurlijke verscheidenheid is Fryslân door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgeroepen tot  de mooiste provincie  van Nederland. Daar is de Friese Milieu Federatie trots op.

Veel natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen liggen in de nabije omgeving van de bebouwde kom. Friezen hebben van oudsher een sterke band met dit landschap. Het zou dan ook logisch zijn dat de bewoners uit de dorpen en steden makkelijk toegang zouden hebben tot deze natuur- en cultuurgebieden. Zodat ieder inwoner vanuit zijn huis, zonder daarvoor de auto te gebruiken en vele kilometers te hoeven afleggen, zo de natuur kan beleven en ervan kan genieten.

De wens van de Friese Milieu Federatie is dat iedere inwoner in Friesland gemakkelijk toegang heeft tot een natuur- of cultuurgebied. Dat kan nu dikwijls niet. Verschillende Friese dorpen en steden liggen dikwijls te ver weg van deze gebieden. Andere Friese dorpen en steden liggen er wel in de buurt maar zijn er niet mee verbonden of het is heel moeilijk om er te komen. Er ligt bijvoorbeeld een hele brede sloot tussen de bebouwing en het natuurgebied, of een weg of een weiland met prikkeldraad.  Wat we kunnen doen is ervoor zorgen dat op die plaatsen waar dat kan er een verbinding tussen natuurgebied en bebouwing wordt gemaakt.  Die verbinding kan een wandelpad zijn of een smalle verbindingsstrook maar ook een groot en natuurlijk ingericht terrein. In deze verbindingszone kan en mag meer op het gebied van recreatie dan in een natuurgebied.  Het is struinnatuur. Natuur waar kinderen hutten kunnen bouwen, ravotten, vissen, honden kunnen worden uitgelaten et cetera. We noemen dat de Groene Loper.

De Friese Milieu Federatie inventariseert samen met It Fryske Gea de mogelijkheden voor Groene Lopers en wil dat deze ook daadwerkelijke in de praktijk gerealiseerd gaan worden.

Heb jij net als de Friese Milieu Federatie dezelfde wens? Laat ons weten welke wens jij hebt in 2014 voor een Groene Loper bij jou in de buurt. Jouw Groene Loper kan doorgegeven worden aan Arnoud de Vries (058-2890303 of a.de.vries@friesemilieufederatie.nl).