De grootste circulaire regio van Nederland

3 juli 2018

De grootste circulaire regio van Nederland

Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland bouwen aan grootste circulaire regio

Meer dan 25 organisaties werken samen aan de totstandkoming van de grootste circulaire regio van Nederland.  Onder leiding van de Cleantech Regio sluiten provincies, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, de Natuur en Milieufederaties en diverse branches en kennisinstellingen zich aan bij deze regiodeal. Deze deal met het Rijk houdt in dat de betrokken regio’s hun landbouw-, papier-, kunststof-, bouw- en maakbedrijven concurrerender en duurzamer maken door zelf circulair in te kopen en kringlopen te sluiten.

 Wereldprimeur Eerbeek
De Regiodeal is op 2 juli door de betrokken organisaties overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de officiële aftrap van ‘Duurzaam Water Eerbeek’. Een project waarmee de Eerbeekse papierindustrie (DS Smith Paper De Hoop, Mayr-Melnhof en Neenah Coldenhove) ervoor zorgt dat hun afvalwater wordt gezuiverd tot schoon proceswater en zo wordt hergebruikt. Het vrijkomende biogas wordt teruggeleid en gebruikt als brandstof voor de eigen energievoorziening. De door de papierindustrie zelf ontwikkelde technologie hiervoor is een wereldprimeur. Met de nieuwe techniek kan in totaal 1,7 miljoen m3 afvalwater worden hergebruikt. Door biogas terug te leiden naar de eigen warmtekrachtinstallatie wordt 3,6 miljoen m3 aardgas-equivalenten bespaard. Dit is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 2.500 huishoudens.

Honderden projecten
Met de Regiodeal willen de betrokken partijen verder doorpakken op het Eerbeekse succes en honderden projecten in de verschillende provincies, zoals het Nationaal Testcentrum Kunststoffen en Fieldlabs, verder versnellen. Aan de kant van de regio’s zal gewerkt worden aan grondstofzekerheid, het verminderen van huishoudelijk afval tot minder dan 80 kilo per inwoner per jaar en een reductie van de CO2-uitstoot door het sluiten van kringlopen. Financiering gebeurt door bedrijven, banken, provincies en daarnaast wordt met de Regiodeal gevraagd om een stuk financiering vanuit het Rijk. Ook zijn alle partijen verheugd dat drie grote banken nu ook hun ‘Circular Economy Finance Guidelines’ lanceren, voor mogelijke ondersteuning van circulaire projecten.

Van verbruik naar gebruik
In deze Regiodeal worden individuele bedrijven gestimuleerd om werk te maken van het verduurzamen van hun businessmodel. Van verbruik naar gebruik en met minimale afwenteling op toekomstige generaties. Yousef Yousef, boegbeeld van het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW: “Wij investeren met mensen en middelen in een transitie van onze economie, zodat welvaart en welzijn in onze regio’s behouden blijven voor de toekomst. Wij rekenen op steun van het Rijk in onze plannen.” De 25 partners willen er als eerste regio in Europa voor zorgen dat zoveel mogelijk organisaties financiële en niet-financiële prestaties verbinden volgens de wereldwijde standaard van de International Integrated Reporting Council.