De handen uit de mouwen voor de wilde bij op de Bijenwerkdag, 9 en 10 maart 2018

6 maart 2018

De handen uit de mouwen voor de wilde bij op de Bijenwerkdag, 9 en 10 maart 2018

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen en andere insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van de planten, struiken en bomen en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart de Bijenwerkdag.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Dat kan op de Bijenwerkdag. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken, bomen en kruiden geplant.

Nu de winter heeft toegeslagen is het nog niet helemaal zeker of het planten van kruiden, struiken en bomen doorgang kan vinden. Door de vorst is de grond nog bevroren en kunnen de planten door kwekers niet worden geleverd. Wil je precies weten wat de stand van zaken is kijk dan op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/ voor een update over de werkzaamheden.

Structurele verbeteringen

Nederland Zoemt heeft als doel het structureel verbeteren van de voedselvoorziening en de broedgelegenheden voor de wilde bij. Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals; onderwijsprogramma voor insectvriendelijk beheer i.s.m. Wellantcollege, groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met o.a de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april van dit jaar. En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

Waar?

De Bijenwerkdag op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart wordt in heel Nederland georganiseerd, er zijn ruim 200 locaties! In de provincie Overijssel is een record aantal locaties (ruim 100) georganiseerd door Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel. In Flevoland op landgoed Roggebotstaete steekt Lodewijk Hoekstra (TV-Tuinman), ambassadeur van de Bijenwerkdag, op vrijdag 9 maart ook de handen uit de mouwen voor de wilde bij. Samen met zijn kinderen gaat hij aan de slag om meer leefruimte te creëren voor de wilde bij.

In Brabant worden op landgoed Leijkant samen met de coöperatie Bels Lijntje en tientallen schoolkinderen en vrijwilligers ruim 6.000 bijvriendelijke bomen en struiken geplant. Ook Scouting Nederland heeft de Bijenwerkdag omarmd; verschillende scoutinggroepen steken de handen uit de mouwen voor de wilde bij.

Wie mee wil werken aan de bijenwerkdag kan zich aanmelden op

www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/

De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Wat is Nederland Zoemt?

LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.