De kracht van het Noorden

De kracht van het Noorden

Wij verklaren de liefde aan jouw prachtige landschap! Samen met andere regionale kwaliteiten als natuur, ruimte en een schoon milieu draagt het landschap bij aan brede welvaart en economisch perspectief voor het Noorden én vormt het een essentiële waarde voor heel Nederland. Zelfverzekerd en trots onderbouwen we onze liefdesverklaring met de visie De kracht van het Noorden. Sluit jij het landschap ook in je hart?


De kracht van het Noorden in een paar woorden
In De kracht van het Noorden schetsen de acht organisaties in woord en beeld hoe een integrale aanpak, vanuit een systeembenadering van landschap en natuur, een aantrekkelijk en duurzaam perspectief biedt. De basis hiervoor ligt in een robuuste en klimaatbestendige waterhuishouding, een stevig natuurnetwerk met een rijke biodiversiteit en een fijnmazig netwerk van landschapselementen. En dat alles gaat hand in hand met een toekomstperspectief voor natuurinclusieve landbouw. Denkend vanuit het landschap en de natuur zien de acht partijen volop mogelijkheden om ook stedelijke opgaven, zoals woningbouw en duurzame mobiliteit, een passende plek te geven in het geheel. De kracht van het Noorden biedt een wenkend perspectief voor de regio en een toekomstbestendig aanbod voor jonge Noorderlingen, voor partijen waarmee wij samenwerken, voor de provincies en uiteindelijk voor de Nederlandse regering.