De Top 10 van de Friese Milieu Federatie

2 juli 2013

De Top 10 van de Friese Milieu Federatie

De Friese Milieu Federatie presenteert in het jaarverslag 2012 de Top 10 van de Friese Milieu Federatie. Dit zijn tien hoogtepunten uit het afgelopen jaar. De tien hoogtepunten bestaan ondermeer uit de eerste Friese Big Jump, de succesvolle campagne ‘Ik hou van Fryslân, ‘Met elkaar natuurovertreders in de kraag vatten’ en ‘Lokaal energie opwekken is het helemaal’.

De Top 10 van de Friese Milieu Federatie

Gedeputeerde Sietske Poepjes weet als geen ander dat ze om een forse duurzaamheidsslag te maken de Friese bevolking nodig heeft. In het jaarverslag 2012 van de FMF zegt ze: “Willen we mensen meekrijgen, dan moeten we ze inspireren. Mensen laten zien hoe ze anders met afval kunnen omgaan, dat ze ander voedsel kunnen kiezen, dat ze meer duurzame kleding kunnen dragen.” Via projecten als Oars Ite en Fair Fibers probeert de FMF op creatieve wijze de Friezen in aanraking te brengen met anders eten en verantwoord kleden.

Friese groene handhavers van verschillende organisaties – o.a. de provincie Fryslân, de regiopolitie, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten – hebben de handen ineen geslagen om natuurovertreders nog beter in de kraag te kunnen vatten. De FMF heeft dit proces begeleid. “De pakkâns is aardich grutter wurden”, vertelt gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân. “Troch ús gearwurking binne de tafersjochhâlders no ek elkoars eagen en earen yn it fjild. As in tafersjochhâlder fan in griene organisaasje in misstân op gemeentlik flak tsjinkomt, dan jout er dat troch oan de gemeente.”

Wiebe Wieling die rond de eeuwwisseling voorzitter was van de FMF, blikt in verband met het 40-jarig jubileum van de FMF terug. De huidige voorzitter van ‘de Friesche Elf Steden’ en voorzitter van het college van bestuur van Piter Jelles heeft de FMF zien veranderen: “We waren destijds meer actiegericht, onze achterban stond veelvuldig op de barricaden. De spanning en polarisatie lijken verdwenen. Stonden we vroeger vaak lijnrecht tegenover boeren, bedrijfsleven en landbouw – en werd de gang naar de rechter niet geschuwd – tegenwoordig werkt de federatie nauw met deze partijen samen.”

Dat er nog veel werk te doen is, wordt duidelijk uit de bijdrage van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân. Dit panel bestaat uit meer dan 20 jongeren die de provincie gevraagd en ongevraagd adviseren. Tim Haarlem van het Jongerenpanel: “Jongeren zijn ambitieuzer, ongeduldiger en denken buiten de begaande paden. Ze kijken onbevangen tegen duurzaamheid aan. Juist dat heeft het provinciale duurzaamheidsbeleid op dit moment nodig. De lat moet omhoog. Er moet vaart achter de uitvoering. Het duurt ons allemaal te lang. Op papier staan mooie intenties, zoals dat Fryslân de mooiste en duurzaamste provincie moet zijn. Maar nu de daad bij het woord voegen.”

Lees het jaarverslag van de FMF online