Samen toewerken naar een Warmtenet in Balk

Samen toewerken naar een Warmtenet in Balk

Waar: Balk, Gemeente de Fryske Marren

Bouwjaar woningen: tussen 1950 en 2000
Aantal woningen: 2.400
Type bewonersinitiatief: coöperatie

De komende jaren zal gemeente De Fryske Marren samen met Energie Coöperatie Gaasterland, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en enkele ondernemers uit Balk onderzoeken hoe zij haar woningen en bedrijfsgebouwen kan verwarmen zonder aardgas. Het onderzoek begint in Balk, waar een zeer interessante mogelijkheid ligt voor een warmtenet. In Balk zijn bedrijven als AVK Plastics gevestigd op het bedrijventerrein Eigen Haard. Bij het productieproces komt restwarmte vrij. Via een warmtenet kan deze restwarmte dienen als verwarming voor de woningen in het dorp Balk.

Aquathermie
Naast dat er wordt gekeken naar de optie voor het gebruik van restwarmte, wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid voor aquathermie. Dit is een manier waarbij warmte wordt onttrokken aan het oppervlaktewater. Friesland beschikt over ontzettend veel oppervlaktewater, een deel van de provincie zou ermee verwarmd kunnen worden.

Haalbaarheidsonderzoek
Of dit allemaal daadwerkelijk haalbaar is, wordt eerst onderzocht. Hiervoor hebben gemeente De Fryske Marren en Energie Coöperatie Gaasterland een intentieverklaring getekend. Uit dat onderzoek moet blijken of er genoeg draagvlak is bij de burgers en of het ook financieel haalbaar is. Als dit vervolgens allemaal goed zit, dan zal naar verwachting eind 2021 kunnen worden gestart met het uitvoeringsplan.

Learnings
Warmtetransitie is veel ingewikkelder dan het opwekken van eigen groene stroom. Het is een specialistische klus waar hulp bij nodig is. Enkele initiatieven hebben geluk en krijgen subsidie van het Rijk uit het budget Aardgasvrije Wijken. Voor andere, zo ook Energie Coöperatie Gaasterland, vergt het veel inspanning om financiële middelen voor de onderzoeksfase te vinden.

Ondertekening intentieverklaring door gemeente De Fryske Marren en Energiecoöperatie Gaasterland.