Deltaplan voor biodiversiteit naar Fries voorbeeld

21 november 2017

Deltaplan voor biodiversiteit naar Fries voorbeeld

Bron: Theo Klein, Friesch Dagblad

Leeuwarden | ,,Ik hoop dat het een brede coalitie wordt die gezamenlijk de aantasting van de biodiversiteit gaat aanpakken”, blikt Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie (FMF), vooruit op het biodiversiteitsdebat dat vandaag in Utrecht wordt gehouden. Van der Werf is een van de 35 deelnemers. Tijdens het debat zitten boeren, natuurorganisaties en wetenschappers met elkaar om tafel. Het geeft volgens Van der Werf aan dat de zorgen over de biodiversiteit breed worden gedragen. Een recent onderzoek dat erop wees dat het aantal insecten in een snel tempo afneemt, maakt volgens hem de urgentie om snel stappen te ondernemen alleen maar groter. ,,Er ligt voor het overleg een intentieverklaring klaar om met elkaar aan de slag te gaan. De concrete uitwerking van een deltaplan voor de biodiversiteit wordt daarna uitgewerkt.”

Waarvoor moet worden gewaakt, is dat de landbouw als grootste boosdoener wordt aangewezen, vindt Van der Werf. ,,Verkeer en industrie zijn net zo goed verantwoordelijk. Voor dit overleg zijn alle grootgrondbezitters, minus de overheid, uitgenodigd. En we delen allen de zorg over de afname van de biodiversiteit. De LTO heeft zelf aangegeven in 2030 met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen toe te willen.”

Niet hard genoeg
Of de insecten en andere diersoorten zo lang kunnen wachten, is de vraag, geeft hij toe. ,,Voor mij gaat de omwenteling niet hard genoeg. En een kritisch stuk over de wiskundige betrouwbaarheid van het insectenonderzoek dat ook in het Friesch Dagblad heeft gestaan, doet de zaak ook geen goed. Want hoe je het wendt of keert, het gaat niet goed met heel veel diersoorten en dat heeft te maken met onze manier van leven.”

Volgens de Friese Milieu Federatie is er ook voor burgers werk aan de winkel. ,,We moeten af van al die versteende tuinen. En hoeveel mensen hebben geen round-up of slakkengif in hun schuurtje staan? Ik heb thuis ook die discussie hoor, als er plantjes door slakken worden aangevreten. ‘Het is toch in de winkel te koop?’, krijg ik van mijn vriendin te horen. Maar met slakkengif maak je ook ander organisme dood. Bovendien zijn slakken nuttige dieren. We moeten de natuur meer zijn gang laten gaan.”

Het gaat niet goed met veel diersoorten en dat heeft te maken met onze manier van leven

Ook natuurorganisaties mogen volgens de FMF-directeur kritischer naar zichzelf kijken. ,,Die zijn nu veel te veel alleen met hun eigen gebied bezig. Het zou goed zijn als ze zich ook meer op ontwikkelingen rond hun natuurgebieden gaan richten.”

Mocht het overleg vandaag niet resulteren in een intentieverklaring, dan is er volgens Van der Werf geen man overboord. ,,In Fryslân is al veel samenwerking en overleg tussen boeren en natuurorganisaties. Het initiatief in Utrecht is mede ingegeven op wat we in Fryslân aan het doen zijn. En wij gaan met die aanpak hier gewoon door. Maar ik verwacht dat er overeenstemming wordt bereikt. Het besef dat er wat moet gebeuren, leeft breed. Toen dit overleg bekend werd, meldden zich al direct veel meer organisaties aan.”