Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns open

17 augustus 2015

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns open

Logo - Provincie Fryslan

Samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in een wijk, dorp, stad of regio te verbeteren. Dat is wat provincie Fryslân stimuleert met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Een fonds om initiatieven van inwoners van Fryslân verder te helpen. Op maandag 17 augustus opent de derde aanvraagronde voor subsidie uit het IMF. Initiatiefnemers kunnen tot en met woensdag 30 september 2015 hun aanvraag indienen.

Iepen Mienskipsfûns
Gedeputeerde Johannes Kramer: “Dat der ferlet is fan sa’n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere twa rondes, wêrby’t rom 1,4 miljoen euro takend is oan mear as 100 projekten. De earste projekten binne al útfierd. Tink oan it slotkonsert fan de Snitswike wat tige slagge is”. Met het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân voor 2015 2,5 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld om initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân verbeteren te ondersteunen. Het betreft projecten op het gebied van duurzame energie, landschap, culturele activiteiten, sociale innovatie, krimp, zorg, vervoer en bereikbaarheid. Naast het slotconcert van de Sneekweek kregen ook projecten als het Beweegplein in Oentsjerk en de rustpunten langs de fiets- en wandelroutes in De Frije Wiken steun vanuit het IMF.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen is het van belang dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. Daarnaast is het ook belangrijk dat het project aansluit bij de doelstellingen en ambities die zijn vastgesteld voor de regio. De projectbureaus en gemeenten in de vijf Friese regio’s ondersteunen initiatiefnemers bij het indienen van het projectplan en de subsidieaanvraag. Een platform bestaande uit onafhankelijke leden (inwoners uit de regio) adviseert het college van Gedeputeerde Staten bij de subsidietoekenning. Kijk voor de toetsingscriteria en meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns op www.streekwurkloket.nl.