Directeur Hans van der Werf bij opening pand FMF “Ik hoop dat politiek consistenter wordt bij uitvoering plannen.”

16 januari 2015

Directeur Hans van der Werf bij opening pand FMF “Ik hoop dat politiek consistenter wordt bij uitvoering plannen.”

Opening FMF 15-01-15 Hans van der Werf“De politiek slaagt er onvoldoende in om mensen mee te nemen in de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving. Ik hoop dat de politiek de komende jaren consistenter wordt bij de uitvoering van haar plannen”, aldus FMF directeur Hans van der Werf donderdagmiddag bij de opening van het vernieuwde pand van de FMF.

Van der Werf ziet grote kansen voor de verbetering van natuur en milieu in Fryslân. Hij pleitte o.a. voor de vorming van het duurzaamheidscentrum Fryslân. In dit centrum zouden de groene hogeschool Van Hall Larenstein, Wetsus (watertechnologie) en FMF moeten samenwerken. De drie organisaties zijn naast elkaar gevestigd. “Duurzaamheid is normaal. We moeten het nu samen doen!”

FMF-voorzitter Pieter de Haan zei dat de FMF met het vernieuwde duurzame pand klaar is voor de toekomst. In het vernieuwde pand wordt de lucht ververst dankzij een warmteterugwinsysteem. Het pand beschikt verder over tapijttegels die met een statiegeldsysteem gerecycled worden. Een aantal wanden bestaan uit gebruikt hout. Met een achterban van ruim 80.000 Friezen is de FMF de koepelorganisatie voor natuur, milieu en duurzaamheid in Fryslân.

De officiële opening van het pand werd verricht door gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij prees de FMF voor de “prima samenwerking” met de provincie. De FMF doet goed werk bij de uitvoering van het milieubeleidsplan, aldus de gedeputeerde. “De FMF is noodzakelijk om als Fryslân duurzaam de 21e eeuw in te gaan.” Sietse Poepjes onthulde als officiële openingshandeling een stuk groen dak. Dankzij het groene dak verbetert de isolatie van het FMF-pand.

Wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden – de verhuurder van het FMF-pand – feliciteerde de FMF van harte met haar prachtige vernieuwde pand. De FMF vormt samen met hogeschool Van Hall Larenstein en Wetsus (watertechnologie) het groene hart van Leeuwarden. Voor de gemeente Leeuwarden is het heel belangrijk dat de groene investeringen ook werkgelegenheid opleveren. Deinum meldde dat er in Leeuwarden tot nu toe al meer dan 200 banen bijgekomen zijn. “Door de aantrekkingskracht van de Dairy Campus komt wereldspeler CRV met 20 hoogwaardige banen naar Leeuwarden. De nieuwbouw van de Watercampus was nog voor de opening al helemaal verhuurd. Met onder andere acht nieuwe bedrijven.”

Opening FMF 15-01-15 impressie 01

Friezen duurzamer
In 2009 bedroeg de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Fries 4,46 hectare. In 2014 verbruikte de gemiddelde Fries 4,09 hectare voor zijn leefstijl. De winst werd vooral geboekt door een lagere consumptie van vlees- en zuivelproducten. Simon Bijlsma van de FMF maakte dit donderdagmiddag bij de opening van het pand van de FMF bekend. “Als je de winst van alle Friezen van 24 jaar en ouder bij elkaar optelt dan beslaat dat meer dan de helft van het grondgebied van Fryslân.”

Lijsttrekkersdebat
Opening FMF 15-01-15 LijsttrekkersdebatTijdens het eerste lijsttrekkersdebat voor de provinciale verkiezingen in maart dat ter ere van de opening van het FMF pand gehouden werd, bleek dat de Friese politici de komende jaren willen inzetten op 20% energiebesparing en 20% duurzame energieopwekking.

De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen wat FNP, D66, SP, ChristenUnie en GrienLinks ook besteed worden aan natuur en milieu. FNP lijsttrekker Johannes Kramer wilde uit deze pot tientallen miljoenen besteden aan de natuurcompensatie rond de Centrale As (tussen Dokkum en Nijega). CDA en VVD willen de provinciale opcenten verlagen.

Eensgezind toonde de Friese politici zich wat betreft de noodzakelijke maatregelen tegen de afbraak van het veenweidegebied. Volgens Hans Konst (nr. 2 op de lijst van de PvdA) moet het grondwaterpeil nu echt omhoog. Sietske Poepjes (nr. 2 op de lijst van het CDA) wilde zo snel mogelijk proefprojecten met hoger grondwaterpeil. Boeren worden schadeloos gesteld voor productieverlies. ChristenUnie, GrienLinks, D66 en SP verweten de collegepartijen getreuzel mbt het veenweidegebied.