Doarpswurk organiseert digitaal leefbaarheidsdebat

9 maart 2015

Doarpswurk organiseert digitaal leefbaarheidsdebat

Thumbnail - DoarpswurkDe Provinciale Statenverkiezingen 2015 staan voor de deur en het onderwerp leefbaarheid staat in alle verkiezingsprogramma’s hoog op de agenda. Eén van de  vragen die centraal dient te staan is, hoe je het behoud van de leefbaarheid op het Friese platteland en in de Friese dorpen echt realiseert. Reden voor Doarpswurk om een digitaal leefbaarheidsdebat te organiseren.

Doarpswurk zet zich al jaren in voor duurzaamheid, sociale innovatie en leefbaarheid van dorpen en dorpshuizen. Dorpshuizen zijn de broedplaatsen waar burgers elkaar ontmoeten en waar burgerinitiatieven geboren worden. Juist in tijden van terugtredende overheden en het steeds meer gaan benutten van burgerkracht voor belangrijke thema’s als bijvoorbeeld zorg en welzijn. Daarom is het belangrijk de dorpshuizen in stand te houden, te verduurzamen en dus toekomstbestendig te maken. Hierop rijst de vraag: hoe gaat de politiek hier de komende jaren mee om?

Mede door deze vraag zijn alle lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen benaderd om hun standpunt hierin kenbaar te maken. Deze standpunten zijn verzameld op de website van Doarpswurk zodat dorpsbewoners hierop kunnen reageren.

“We roepen dorpsbewoners op om te reageren op de standpunten van de politieke partijen en aan te geven wat het belang van dorpshuizen is. We bieden eigenlijk een podium waar de politiek en burgers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan” aldus directeur Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk.

Vanaf 6 maart staan de standpunten van de lijsttrekkers online op de nieuwe website van Doarpswurk: www.doarpswurk.frl.