Doe mee aan de Omgevingslab Fries Platteland

18 september 2017

Doe mee aan de Omgevingslab Fries Platteland

Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de 2e ronde werksessies over de toekomst van het Friese platteland! Schuift u weer aan? In juni zijn er een aantal bijeenkomsten geweest van het Omgevingslab over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden hebben we omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover willen gemeenten, provincie en Wetterskip graag met u verder praten in de eerste week van oktober.

Waar hebben we het over?
Er zijn vier toekomstscenario’s gemaakt die elk een beeld geven van hoe het Friese Platteland van de toekomst er uit zou kunnen zien. Met elkaar denken we over de vraag hoe gebruiksfuncties in ons landelijke gebied in de toekomst samen gaan met de kwaliteiten van dat landelijk gebied: de omgevingskwaliteit. We bespreken welke kansen en uitdagingen die de scenario’s bieden, wat wenselijk is en wat onwenselijk is. En welke keuzes dit vraagt van de Friese samenleving en met name de Friese overheden.

Wanneer en waar?
1. Drachten, gemeentehuis: maandag 9 oktober, 19:00 tot 22:00 uur
2. Dokkum, De IJsherberg: woensdag 4 oktober, 19:00 tot 22:00 uur
3. IJlst, gemeentehuis: woensdag 4 oktober, 19:00 tot 22:00 uur
4. Sint Annaparochie, Campus Middelsee : donderdag 5 oktober, 19:00 tot 22:00 uur

De toekomstscenario’s worden binnenkort beschikbaar gemaakt op de website www.omgevingslab.frl. De toekomstscenario’s worden tijdens de bijeenkomsten ook toegelicht.

Als u belangstelling hebt om één van deze bijeenkomsten te bezoeken dan kunt u zich hier aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/15_0oSP7JFJVlG298MfN9rvnnWEF0qFYLqStnZpD-EiA/edit?usp=sharing