Doe mee aan ‘Op aventoer by de boer’!

23 april 2014

Doe mee aan ‘Op aventoer by de boer’!

Je maakt in de klas al kennis met de boerderij en het landschap bij jou om de hoek. In een film laat Syb van der Ploeg van De Kast zien welke unieke vogels er in de Friese weiden leven. Hoe bijzonder dat is. Waarom dat landschap behouden moet blijven. En waarom de boer zo belangrijk is voor het landschap en de vogels die er elk voorjaar broeden. Een echte vogelkenner vertelt je welke weidevogels er allemaal zijn, hoe ze leven, waar ze vandaan komen én weer heen (ver)trekken. En: hoe belangrijk ons weiland is voor hun (voort)bestaan!

IMG_4318Je gaat ook een ochtend of middag naar de boerderij. De boer vertelt over zijn werk en hoe hij voor zijn koeien zorgt. Daarna ga je lekker zelf aan de slag. In kleine groepjes het weiland in. Ontdekken wat er in de bodem zit en leeft. Waterbeestjes vangen, vogels spotten, koeien begroeten en jawel: polsstok springen! Zo ontdek je spelenderwijs het leven op en rond de boerderij. Waarom het zo belangrijk is dat het weidelandschap in stand blijft. Niet alleen voor de boer, maar ook voor ons en de dieren en (trek)vogels die er leven.

 

OP AVENTOER BY DE BOER

WANNEER: mei, juni.

WIE: groep 7 en 8 van de basisschool.

DUUR: het programma duurt ongeveer 2,5 uur. Daar komt de  reis- en voorbereidingstijd in de klas natuurlijk nog bij.

VERVOER: regelt school.

AANMELDEN: aanmelden kan via de site van Kening fan ‘e Greide

KOSTEN € 40,- per groep.

IMG_4357

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Fryslân • Woudsend 1816 • Friese Milieu Federatie • Landschapsbeheer Friesland • It Fryske Gea • Natuurmuseum Fryslân • IVN Fryslân • Natuurmonumenten • Staatsbosbeheer • Mar en klif • Bond voor Friese Vogelwachten • deelnemende boeren