Doe mee met de enquête voedselbossen

12 maart 2018

Doe mee met de enquête voedselbossen

De Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe hebben een Werkplaats voor Voedselbosinitiatieven in Noord-Nederland opgezet. Om goed in kaart te brengen welke initiatieven er in Noord-Nederland zijn en welke vragen en knelpunten zij tegenkomen, hebben we een vragenlijst gemaakt. Aan de hand van de resultaten kunnen we inhoud geven aan onze vervolgbijeenkomsten en zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes.

De resultaten gebruiken we voor de invulling van de startbijeenkomst van de Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland die op 11 april (19.30 – 22.00 uur) zal plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst brengen we de belangrijkste vragen en knelpunten in kaart. Deze werken we op 11 april nader uit (de uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort).

Hierna gaan we een 5-tal werkplaats bijeenkomsten organiseren, waarin we met een select gezelschap de vragen en knelpunten per stuk zullen uitwerken. Hiervoor zullen we – afhankelijk van het vraagstuk – ook expertise inhuren van buitenaf. De resultaten van deze werkplaats bijeenkomsten worden openbaar gedeeld via onze website, zodat alle initiatieven geholpen zijn met de verkregen uitkomsten en resultaten.

De werkplaats is namelijk niet alleen van belang om praktische problemen rondom een lokaal voedselbosinitiatief of een specifieke hobbel op te lossen, maar speelt ook een belangrijke rol in het verspreiden en vergroten van de regionale kennis. We bouwen dan ook aan een open platform voor zowel vergevorderde als beginnende initiatieven.

Wil je meedoen?

Ga naar de vragenlijst.