Duurzaam verstedelijken, lust of last?

4 september 2018

Duurzaam verstedelijken, lust of last?

Gedurende de economische crisis is de bouw van woningen en de aanleg van bedrijventerreinen bijna stilgevallen. Nu de crisis voorbij is trekken gemeenten oude plannen uit de kast en proberen het oude bouwtempo weer op te voeren. In de gemeente Leeuwarden worden in de nieuwe woonwijk Zuidlanden 3500 woningen ontwikkeld en bij Sneek en Joure zijn nieuwe bedrijventerreinen gepland. Toch is de wereld wel veranderd: de impact van klimaatverandering doet zich gelden, we willen van het aardgas af en burgers zijn steeds mondiger als het gaat om hun eigen woonomgeving. De vraag is of we verder moeten gaan met waar we voor de crisis zijn gebleven of is het verstandig om ons nu te heroriënteren gelet op de nieuwe opgaven.

Spreker
In 45 minuten neemt dr Cees-Jan Pen ons mee in de dilemma’s met betrekking tot het beter en duurzamer benutten van de bestaande bebouwde omgeving versus het snel realiseren van bouwambities en ruimte om te ondernemen en wonen in het weiland. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat Regionale Concurrentiekracht van Hogeschool Fontys in Eindhoven en deskundig op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Hij publiceert veelvoudig over dit onderwerp en schrijft columns in regionale media en Cobouw.

Wij hopen u te ontmoeten op maandag 17 september in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden. Vanaf 11.45 uur kunt u gebruik maken van de lunch. Om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de bijeenkomst: 13.00 uur.

In verband met de catering verzoeken wij u om zich aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl. De lunch is geheel vegetarisch. Er kunnen maximaal 80 mensen in de zaal, dus geef u snel op. Vol=vol.