Duurzaamheid in jaarverslagen gemeenten ver te zoeken

27 februari 2015

Duurzaamheid in jaarverslagen gemeenten ver te zoeken

De publieke sector kan nog veel leren van het bedrijfsleven als het gaat om het transparant meten en communiceren over duurzaamheid. Dat zegt Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. ‘Er zijn nauwelijks gemeenten, provincies en rijksdiensten die hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en sociale omstandigheden vastleggen in een jaarverslag.’

Groene VoetafdrukCorporatie Vlaardingen
Zelden komt Lageweg een aansprekend duurzaamheidsverslag tegen van een instelling uit de publieke sector. Zegge en schrijven één verslag kon door de beugel toen Lageweg recent in de jury van de Deloitte Kordes Award 2014 zat. In de categorie duurzaamheid was de winnaar Waterweg Wonen, een corporatie in Vlaardingen. Maar enige concurrentie heeft de corporatie niet te duchten. ‘Ze winnen de prijs voor het onderdeel duurzaamheid al drie jaar achtereen’, aldus Lageweg.

Urgent met hoofdletter U
De publieke sector moet zich veel meer laten vastleggen op hun doelen om de voetafdruk van de organisatie naar beneden te krijgen. ‘De situatie is urgent, met een hoofdletter U. We moeten werken aan een circulaire economie en betere sociale omstandigheden. En de publieke sector kan daar op veel fronten een veel prominentere rol spelen dan ze nu doet. En niet onbelangrijk is ook dat duurzaamheid lokale werkgelegenheid schept en kansen biedt om burgers meer bij de politiek te betrekken.’

100 gemeenten werken goed samen
Lageweg ziet wel dat er veel gemeenten zijn die werken aan een energieneutrale of klimaatneutrale stad. ‘Ongeveer 100 gemeenten werken goed samen in het Klimaatverbond en bereiken resultaten. Maar dat betekent dat 300 gemeenten daar niet bij willen horen. Veel gemeenten hebben prachtige beleidsvoornemens over energiebesparing, vervoer, zonnepanelen en waterbesparing, maar ze meten de resultaten niet.’ Bovendien wijst hij op het knabbelen aan de ambities van het Rotterdam Climate Initiative, dat een halvering beoogt van de CO2-uitstoot in 2025. ‘Het staat ter discussie. Men wil het naar beneden bijstellen.’

Achteruitgang
Ook van de wettelijke verplichting voor overheden om duurzaam in te kopen komt te weinig terecht, oordeelt Lageweg. ‘In de praktijk vertonen ze een flinke achteruitgang in de aandacht voor het onderwerp. Ze doen veel minder dan is afgesproken. Ook van instellingen als ziekenhuizen vind ik het eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat er zo slecht wordt gerapporteerd. Hun afvalproductie, met niet zelden gevaarlijke reststoffen en lozingen van afvalwater, is enorm. Daarover zouden ziekenhuizen niet alleen in een duurzaamheidsjaarverslag moeten berichten maar ook in het normale jaarverslag verantwoording over moeten afleggen.’